​​​​​​​Spekteroppgjøret 2019: Enighet i de innledende Spekter-forhandlingene

SPEKTEROPPGJØRET: ENIGHET I INNLEDENDE FORHANDLINGER. Administrerende direktør i Spekter Anne Kari Bratten og YS Spekter-leder Lizzie Ruud Thorkildsen.
SPEKTEROPPGJØRET: ENIGHET I INNLEDENDE FORHANDLINGER. Administrerende direktør i Spekter Anne Kari Bratten og YS Spekter-leder Lizzie Ruud Thorkildsen. Foto: Malin Lindström

Alle unntatt medlemmene i sykehusene, sikres et lønnstillegg på minst 4.875 kroner i året. Lavtlønte får et ytterligere tillegg. Tariffoppgjøret fortsetter nå med lokale forhandlinger.

YS Spekter og arbeidsgiverforeningen Spekter er enige om et generelt tillegg på minimum 4.875 kroner per år. 

Arbeidstakere med lavere årslønn enn 430.211 kroner får et ytterligere lavtlønnstillegg på 3.900 kroner. Disse tilleggene gjelder ikke for sykehusene i område 10 og 13.

– Resultatet sikrer våre medlemmer økt kjøpekraft, og er et godt utgangspunkt for de kommende lokale forhandlingene, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, forhandlingsleder for YS Spekter.

 

 

Les mer:

Frister for videre forhandlinger

Samtlige områder unntatt 6, 10, 11 og 13: Overenskomstene skal være ferdigforhandlet innen fredag 3. mai klokken 15:00.

Område 6 - NRK:  Frist tirsdag 30. april kl. 15.00.

Område 11 - øvrige helseforetak: Frist 15. mai kl. 15.00.

Område 10 - helseforetak med sykehusdrift og område 13 - sykehus med driftsavtale: A1-forhandlinger (sosiale bestemmelser inkl. pensjon) 10. april og A2-forhandlinger (lønn) 10. mai.

Resultatet i korthet:

  • Generelt tillegg til alle på minst 4.875 kroner per år.
  • For alle med grunnlønn på 430.221 kroner eller mindre, et ytterligere lønnstillegg på 3.900 kroner per år.
  • Merk at lønnstilleggene ikke gjelder ansatte i helseforetakene. De avtales i egne forhandlinger senere i vår.

I tillegg har YS Spekter følgende protokolltilførsel om tiltak for kompetenseutvikling i virksomhetene:

YS Spekter viser til Hovedavtalens § 44 Kompetanseutvikling og A-delens kap. IV pkt. 5.3 Etter- og videreutdanning. Dessverre blir disse bestemmelser om strategisk kompetanseplanlegging i for liten grad fulgt opp ute i virksomhetene. For å sikre virksomhetenes fremtidige kompetansebehov, må det utvikles målrettede tiltak for dagens ansatte. Forhandlingene for de fleste områdene fortsetter nå i den enkelte virksomhet.

YS Spekters forhandlingsdelegasjon. Foran forhandlingssjef Dag Bjørnar Johnsrud og YS Spekter-leder Lizzie Ruud Thorkildsen.
YS Spekters forhandlingsdelegasjon. Foran forhandlingssjef Dag Bjørnar Johnsrud og YS Spekter-leder Lizzie Ruud Thorkildsen.