Bli tillitsvalgt i Delta

Som tillitsvalgt kan du være med på å gjøre arbeidsplassen din bedre og passe på dine og dine kollegaers lønns- og arbeidsvilkår. Vi gir deg opplæringen du trenger.

Hva innebærer det å være tillitsvalgt?

Som tillitsvalgt i Delta:

  • blir du godt kjent med virksomheten, dine kollegaer og ledelsen,
  • ivaretar du din og dine kollegaers rett ansattes rett til medbestemmelse, gjennom å delta i og påvirke beslutninger som gjelder virksomheten,
  • forhandler du om om lønn, arbeidstid og arbeidsvilkår,
  • følger du opp enkeltmedlemmer og grupper av ansatte i forbindelse med for eksempel  ansettelser, omstilling og tilrettelegging av arbeidsplassen.  

Fordeler som tillitsvalgt

Dette får du som tillitsvalgt i Delta:

  • Tilbud om opplæring som gir deg kunnskap om lovverk og tariffavtaler. medbestemmelse og medarbeiderskap, forhandlingsteknikk, konflikthåndtering og medlemskommunikasjon.
  • Innsikt og nettverk i din egen virksomhet.
  • Kunnskap om og erfaring med partssamarbeid og forhandlinger.
  • Mulighet å påvirke Deltas politikk og prioriteringer på vegne av medlemmene på din arbeidsplass.
  • Verdifull erfaring som kan dokumenteres i din CV.

Valg av tillitsvalgte

Som tillitsvalgt i Delta er du medlemmenes talsperson på din arbeidsplass. Retten til å velge tillitsvalgte er regulert i hovedavtalen mellom Delta og din arbeidsgiver.

Hvis Delta har mange nok medlemmer hos din arbeidsgiver, kan du ivareta oppgavene som tillitsvalgt i hele eller deler av arbeidstiden

I Delta skal det gjennomføres valg av avtaletillitsvalgte annethvert år. I kommunene skal hovedtillitsvalgte velges innen utgangen av januar i oddetallsår.