Video

På jobb med en audiograf: Slik er det å miste hørselen

De færreste tenker over det, men det å miste hørselen kan være svært ødeleggende for livet til den det gjelder. Leder i Audiografforbundet, Håvard Ottemo Paulsen, tar opp temaet i møte med en av pasientene sine på Ahus.

  • Publisert {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}
  • Sist oppdatert {{article.modified.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{article.preface}}

Stillingsannonser:

{{article.preface}}