Annonsepriser

Stilling og kurs?
> Denne annonseplassen koster kr. 1500 for to ukers visning

Produktannonse?
> Denne annonseplassen koster kr. 3000 for to ukers visning

Annonsere i Norges eneste fagblad for helsesekretærer? 
> Les mer her