Lønn og avtaler for helsesekretærer

Helsesekretærer kan både være ansatt i privat og offentlig sektor.

  • For medlemmer i kommunene forhandler Delta lønnen sentralt med Kommunenes Sentralforbund (KS) og Oslo kommune.
  • Flere helsesekretærer ansatt hos privatpraktiserende leger får automatisk lønnstillegg tilsvarende lønnsøkningen i kommunal sektor.
  • For helsesekretærer ansatt i helseforetakene, forhandler Delta med Spekter.

Hvilken tariffavtale gjelder for min arbeidsplass?

Veiledende bestemmelser om lønns-og arbeidsvilkår for helsesekretærer i privat praksis

Er du medlem i Helsesekretærforbundet og ansatt i privat praksis?

  • Logg inn for å laste ned "Veiledende bestemmelser om lønns-og arbeidsvilkår for helsesekretærer i privat praksis" (PDF)

Har du spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår for helsesekretærer i privat praksis?

Ta kontakt med Delta Direkte eller Helsesekretærforbundets leder Gro Bengtson, e-post gro.bengtson@delta.no , tlf. 905 74 223.