Lønn og avtaler for ansatte i kommunene (KS-området)

Her finner du informasjon om lønn og avtaler for ansatte i kommuner og fylkeskommuner, bortsett fra Oslo som er et eget tariffområde.

Avtalene gjelder også for en rekke kommunale foretak og bedrifter.

Lønnsoppgjøret 2021

Forhandlingsstart: 21. april
Frist: 30. april kl 24.00
Brudd (30. april)  Oppgjøret til mekling
Enighet i mekling (27. mai): Slik ble resultatet i lønnsoppgjøret
Last ned: Riksmeklerens møtebok (27. mai)

Oslo kommune, klikk her.

Hovedavtale, hovedtariffavtale og særavtaler

 • Hovedavtale KS 2020-2021 (pdf) 
  Her finnes bestemmelser om forhandlings- og samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, samt arbeidsgivers og tillitsvalgtes rettigheter og plikter. 
   
 • Hovedtariffavtale for KS 2020-2022 (pdf)
  Hovedtariffavtalen regulerer lønns- og arbeidsvilkår. I tillegg til lønn, regulerer tariffavtalene også bestemmelser om for eksempel arbeidstid, ansettelser, ferie, sosiale rettigheter og pensjon.
   
 • Særavtaler
  Sentrale særavtaler er tariffavtaler som omfatter ett eller flere spørsmål som ikke er omhandlet i hovedtariffavtalen.

Lønnsoppgjør 2020

Sentrale forhandlinger

Oppstart: 3. september
Frist: 15. september

ENIGHET ETTER FORHANDLINGER 16.09.20: Reallønnsvekst for kommuneansatte, gjennomslag for viktige krav om kompetanse, økt satsing på heltid. Les mer om resultatet her

Last ned protokollen (pdf)

Endringer i Hovedtariffavtalen Vedlegg 1

Lokale forhandlinger

Det blir ikke lokale forhandlinger i kap 4. De lokale forhandlingene for kap 3 og 5 skal følge de samme økonomiske rammene som for arbeidstakere i kap. 4.

Lokale forhandlinger

> Last ned kravskjema for lokale forhandlinger, kapittel 3

> Last ned kravskjema for lokale forhandlinger, kapittel 5

Det blir høsten 2020 ikke lokale forhandlinger i kap 4. De lokale forhandlingene for kap 3 og 5 skal følge de samme økonomiske rammene som for arbeidstakere i kap. 4.

Har du spørsmål, ta kontakt med din tillitsvalgt. 

> Finn din tillitsvalgt

Har du spørsmål eller trenger du et råd?

Telefonrådgivning 3
 

Delta Direkte er et tilbud til deg som er medlem eller tillitsvalgt i Delta. Våre rådgivere er klare til å hjelpe deg mandag til fredag kl. 08–20.

> Finn din tillitsvalgt

Mest for deg som er tillitsvalgt