Lønn og avtaler for ansatte i kommunene (KS-området)

Her finner du informasjon om lønn og avtaler for ansatte i kommuner og fylkeskommuner, bortsett fra Oslo som er et eget tariffområde.

Avtalene gjelder også for en rekke kommunale foretak og bedrifter.

Hovedavtale, hovedtariffavtale og særavtaler

 • Hovedavtale KS 2020-2021 (pdf) 
  Her finnes bestemmelser om forhandlings- og samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, samt arbeidsgivers og tillitsvalgtes rettigheter og plikter. 
  Ny hovedavtale for KS-området fra 01.01.2020 til 31.12. 2021
 • Hovedtariffavtale KS 2018-2020 (pdf)
  Hovedtariffavtalen gjelder fram til 15. september etter at den ble prolongert på grunn av koronautbruddet.
  Hovedtariffavtalen regulerer lønns- og arbeidsvilkår. I tillegg til lønn, regulerer tariffavtalene også bestemmelser om for eksempel arbeidstid, ansettelser, ferie, sosiale rettigheter og pensjon.
 • Særavtaler
  Sentrale særavtaler er tariffavtaler som omfatter ett eller flere spørsmål som ikke er omhandlet i hovedtariffavtalen.

Har du spørsmål eller trenger du et råd?

Telefonrådgivning 3

Delta Direkte er et tilbud til deg som er medlem eller tillitsvalgt i Delta. Våre rådgivere er klare til å hjelpe deg mandag til fredag kl. 08–20.

> Finn din tillitsvalgt

Lønnsoppgjør 2020

Lønnsoppgjørene er utsatt til høsten. Hovedtariffavtalen er forlenget til 15. september.
Årets forhandlinger skal etter planen gjennomføres slik:

 • Oppstart forhandlingene: 3. september
 • Frist: 15. september

Lokale forhandlinger

Last ned kravskjema for lokale forhandlinger, kapittel 3 

Last ned kravskjema for lokale forhandlinger, kapittel 5

Lokale forhandlinger foregår vanligvis om høsten. Har du spørsmål, ta kontakt med din tillitsvalgt.

> Finn din tillitsvalgt

Mest for deg som er tillitsvalgt

2019

6.12.2019:

Resultatet av kommuneoppgjøret 2019:

2018

> Resultatet av kommuneoppgjøret 2018

Aktuelle tariffnotater

Arkiv - tidligere tariffoppgjør

Lønnsstatistikk

 • Publisert {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}
 • Sist oppdatert {{article.changed.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{article.preface}}