Helsesekretærforbundet i Delta

Helsesekretærforbundet er en yrkesorganisasjon for autoriserte helsesekretærer og andre medarbeidere i medisinsk kontortjeneste i sykehus, i primær- og bedriftshelsetjenesten eller i andre helse- og sosialtjenester. Det er ingen krav om autorisasjon for å være medlem. Helsesekretærforbundet har også et tilbud til elever, yrkespassive og honnørmedlemmer.

Postadresse: Postboks 9202 Grønland, 0134 Oslo
Besøksadresse: Lakkegata 19-23, Oslo
E-postadresse: helsesekretar@delta.no

Styre

Gro Bengtson
Forbundsleder i Helsesekretærforbundet i Delta

Lene Stokke
Nestleder

Elisabeth Nordnes
Styremedlem spesialisthelsetjenesten

Anne Cathrine Norsted
Styremedlem

Vivian Jensen
Styremedlem

Marianne Engh
Styremedlem primær/bedrift

Victoria Andersen Yttervik
Varamedlem

Lokalavdelinger for Helsesekretærforbundet

Heidi Myre
Kontakt for lokalavdelingen i Troms og Finnmark

Peggy Heggen
Kontakt for lokalavdelingen i Nordland

Eli Karin Kvål
Kontakt for lokalavdelingen i Nord- og Sør-Trøndelag

Bea Aksnes
Kontakt for lokalavdelingen i Sogn og Fjordane

Anette Fossen
Lokalkontakt for Hordaland

Hege Nordheim
Styremedlem og kontakt for Aust- og Vest-Agder

Lisebeth Skandsen
Kontakt for lokalavdelingen i Rogaland

Marianne Engh
Styremedlem primær/bedrift

Susannne Flugheim
Kontakt for lokalavdelingen i Østfold

Elisabeth Jaehn Dahl
Kontakt for lokalavdelingen i Vestfold, Buskerud og Telemark