Videreutdanning i ammeveiledning

Som barnepleier kan du videreutdanne deg i ammeveiledning.

Hensikten med dette studiet er å gi økt kompetanse til helsepersonell som i sitt daglige arbeid er i kontakt med ammende mødre.

Utdanningen gir både teoretisk kunnskap om morsmelk og amming og økte praktiske ferdigheter i ammeveiledning. Studiet omfatter de fagfelt som er aktuelle for forståelse av morsmelkens helsemessige betydning, ammeprosessen, ammingens fysiologi og forebyggende og klinisk ammeveiledning.

Opptakskrav for videreutdanningen

Studiet tilbys av Høgskolen i Hedmark og er fyldig presentert på deres nettside hihm.no.

Alle søkere må i løpet av de siste ti årene ha hatt minimum to års erfaring fra praksissted med daglig kontakt med ammende. Fra denne praksisen skal det foreligge attestasjon for minimum 500 timer praktisk ammeveiledning.

Det anbefales også at deltakerne er tilknyttet et praksissted hvor de er i daglig kontakt med ammende kvinner også under studietiden.

Utdanningen gir 20 studiepoeng.