Hvordan bli barsel- og barnepleier?

Fagskoleutdanningen i barsel- og barnepleie skal kvalifisere til arbeid ved føde- og barselavdelinger, nyfødt-, intensiv-, og barneavdelinger.

Er du ung, starter veien til å bli barsel- og barnepleier med å ta fagbrev som helsefagarbeider gjennom utdanning på videregående skole. Deretter må du ha fem års praksis før du kan ta fagskoleutdanning i barsel- og barnepleie.

Som voksen, og med erfaring fra barnefaglige yrker, kan du komme inn på studiet etter realkompetansevurdering.

Fagskoler 

Utdanning i barsel- og barnepleie tilbys av Østfold Fagskole, Fagskolen Innlandet; avdeling Gjøvik, Rogaland Kurs- & Kompetansesenter Fagskole; Møllehagen studiesenter ved Stavanger og av Folkeuniversitetet.

Utdanningen kvalifiserer til arbeid med pleie og omsorg for fødende, barselkvinner, friske nyfødte og syke barn og deres pårørende.

Varighet og type

Studiet gir 60 fagskolepoeng og kan tas på ett år på heltid eller på ett og et halvt til to år på deltid. Mye av studiet foregår som praksisperioder på fødeavdeling, barselavdeling og barneavdeling eller barnebolig.

Fagskoleutdanning i barsel- og barnepleie

  • Utdanningen gir nødvendig kompetanse for å kunne jobbe ved føde-/barsel- og nyfødt-intensiv- og barneavdelinger ved sykehus. Utdanning i barsel- og barnepleie omfatter svangerskapets begynnelse, fødsel og barseltid, det nyfødte barnet og barnesykepleie
  • Praksisarbeidet foregår ved føde-/barselavdelinger, nyfødt-intensiv- og barneavdelinger

Opptakskrav

Opptakskrav til studiet er fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole. Det kan også gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.