Deltas representantskap

Deltas høyeste besluttende myndighet er representantskapet. Representantskapet består av representanter for fylkene, yrkes- og bransjeorganisasjonene, selvstendige virksomhetsledd, ungrepresentanter og hovedstyret. 

Representskapsmedlemmer velges for fire år, det året Delta gjennomfører kongress. Det velges representanter fra fylkene, yrkes- og bransjeorganisasjonene og én representant for medlemmer under 25 år (ung-representant) fra hver region.

Representantskapes møtes årlig. Mellom representantskapets møter er det hovedstyret som leder Delta.

For representantantskapets medlemmer

  • Logg inn for å få tilgang til mer innhold.

Her finner du: 

  • Dokumentasjon fra opplæring for representantskapet 27.10.2020