Deltas hovedstyre - møteplan og saker til behandling

Deltas hovedstyre 2017-2020. Foran f.v.: Lizzie Ruud Thorkildsen, Erik Kollerud og Trond Ellefsen. Bak fra v.: Vibeke Bjørkeli, Mette Wilhelmshaugen, Bård Jakobsen, Thor Arne Thorkildsen, Arnstein Wekre, Karina Sandnes, Elisabeth Langaas, Marit Solheim, Jim-André Andreassen, Tor Egelien, Else Marie Brodshaug (ansattrepresentant) og Per Morten Eriksen (ansattrepresentant). Per Morten Eriksen er fra februar 2017 erstattet av Håkon Åsenden.
Deltas hovedstyre 2017-2020. Foran f.v.: Lizzie Ruud Thorkildsen, Erik Kollerud og Trond Ellefsen. Bak fra v.: Vibeke Bjørkeli, Mette Wilhelmshaugen, Bård Jakobsen, Thor Arne Thorkildsen, Arnstein Wekre, Karina Sandnes, Elisabeth Langaas, Marit Solheim, Jim-André Andreassen, Tor Egelien, Else Marie Brodshaug (ansattrepresentant) og Per Morten Eriksen (ansattrepresentant). Per Morten Eriksen er fra februar 2017 erstattet av Håkon Åsenden. Foto: Fredrik Solstad

Deltas hovedstyre velges av representantskapet for fire år. Hovedstyret er høyeste besluttende organ mellom representantskapets møter.

Saksliste og saksdokumenter blir publisert en uke før møtestart. Sakslisten er offentlig, saksdokumentene er tilgjengelige for tillitsvalgte i Delta.

Møteplan 2019

17. januar 

Oslo

20.-21. mars

Oslo

2. april

Oslo

8.-9. mai

Oslo

13.-14. juni

Studietur

17.-18. juni (reserve)

Oslo

27.-29. august

Oslo

3. september

Oslo

26. november

 

27.-28. november

Representantskapsmøte

11.-12. desember

Kompetansedager

 

{{article.preface}}