Deltas hovedstyre - møteplan og saker til behandling

Deltas hovedstyre velges av representantskapet for fire år. Hovedstyret er høyeste besluttende organ mellom representantskapets møter.

Saksliste og saksdokumenter blir publisert en uke før møtestart. Sakslisten er offentlig, saksdokumentene er tilgjengelige for tillitsvalgte i Delta.

Møteplan 2019

17. januar 

Oslo

20.-21. mars

Oslo

2. april

Oslo

8.-9. mai

Oslo

13.-14. juni

Studietur

17.-18. juni (reserve)

Oslo

27.-29. august

Oslo

3. september

Oslo

26. november

 

27.-28. november

Representantskapsmøte

11.-12. desember

Kompetansedager

 

{{article.preface}}