Deltas hovedstyre

Deltas hovedstyre velges av representantskapet for fire år. Hovedstyret er høyeste besluttende organ mellom representantskapets møter.

Saksliste og saksdokumenter blir publisert en uke før møtestart. Sakslisten er offentlig, saksdokumentene er tilgjengelige for tillitsvalgte i Delta.

Møteplan 2017

25.-27. januar Oslo
8.-9. mars Oslo
27.-28. april Oslo
20.-21. juni Oslo
23.-24. august Oslo
11.-12. oktober Oslo

{{article.preface}}