170915 Delta Ung-styret 2016-2020 Foto Merete Vonen DSC_2423

Delta Ung

Vil du engasjere deg i Deltas ung-arbeid?

I Delta Ung arrangeres aktiviteter for medlemmer mellom 18-25 år. Vil du være med? Ta kontakt med din ungrepresentant, via Facebook  eller send en e-post til direkte@delta.no.

> Møt ungrepresentantene! Hvorfor ble de med i Delta?

 

Ungrepresentanter i Delta

Ungrepresentantenes oppgave er å ivareta interessene til unge medlemmer mellom 18-25 år, både på representantskapets møter og i andre sammenhenger.

Jim-Andre Andreassen
Representant for Delta Ung i Hovedstyret, ungrepresentant for Region Nord og vara for ung-representanten i Ambulanseforbundet

Melissa Jasmin Engen Ringsø
Ungrepresentant for Region Midt

Jarle Onarheim
Ungrepresentant for Region Vest

Aina Storm-Surnevik
Ungrepresentant for Region Sørvest

Caroline Regine Christina Arnesen
Ungrepresentant for region Sørøst

Synne Benedichte Antonsen
Ungrepresentant for Region Øst

Inger Lise Friis Opsahl
Ungrepresentant for Region Innlandet