Lønn og avtaler i bedrifter organisert i NHO

Delta/YS ivaretar medlemmene lønns - og arbeidsvilkår gjennom årlige lønnsforhandlinger med NHO.

Delta og YS har avtaler med NHO, NHO Service, Energi Norge, NHO Luftfart og NHO Sjøfart

Avtalene regulerer lønns- og arbeidsvilkårene  for Deltas medlemmer som er ansatt i en av NHO medlemsbedrifter.

I de årlige forhandlingene avtales det hvor store de sentrale lønnstilleggene skal bli og hvordan andre arbeidsvilkår som arbeidstid, pensjonsforhold, lønn under sykdom o.s.v., skal være fremover.

Lønnsoppgjøret 2020

Lønnsoppgjørene er utsatt til høsten. Overenskomstene gjelder inntil videre.

Overenskomstene for Deltas medlemmer i NHO forhandles etter at Industrioverenskomsten (Frontfaget) er ferdig.

Frontfaget:

  • Oppstart forhandlingene: 3. august
  • Brudd 3. august. Les mer her.
  • Meklingsfrist: 20. august

ENIGHET ETTER MEKLING: Fredag 21/8 kom partene til enighet etter å ha meklet 22 timer på overtid. Oppgjøret har en ramme på 1,7 prosent.
Les mer her.

Forhandlingsdatoer:

2. november: NHO Luftfart

10. november: NHO - Ambulanseavtalen

10. november: NHO Rehabiliteringssenteret Nord Norge (avtale 325)

Lønnsoppgjøret 2019

  • Publisert {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}
  • Sist oppdatert {{article.changed.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{article.preface}}