Avtaler for ansatte i energibedrifter tilknyttet NHO

Delta/YS ivaretar medlemmene lønns - og arbeidsvilkår gjennom årlige lønnsforhandlinger med NHO.

Delta har en egen bransjeorganisasjon for energisektoren: Delta Energi som arbeider med energipolitiske spørsmål og for medlemmenes anseelse og faglige standard.

EnergiNorge er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for energibedrifter og er tilsluttet NHO.

Lenker

Lønnsoppgjøret 2020

På grunn av korona-pandemien ble lønnsoppgjøret utsatt til høsten. 

Oppstart forhandlingene: 2. desember

> LES MER: Brudd i tarifforhandlingene med NHO om Funksjonæravtalen

Meklingen var planlagt til 26. og 27. januar -21, men er utsatt på ubestemt tid av riksmekler på grunn av smitteverntiltakene i Oslo. Ny dato kommer.