Dette får du i årets kommuneoppgjør

Leder i YS Kommune Lizzie Ruud Thorkildsen.
Leder i YS Kommune Lizzie Ruud Thorkildsen. Foto: Gunhild Lervåg

– Dette oppgjøret viser tydelig at det lønner seg å ta utdanning, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, leder i Delta og YS Kommune (YS K).

YS Kommune og KS ble natt til 1. mai enige i årets lønnsoppgjør for Deltas medlemmer i kommuner og fylkeskommuner. Resultatet gjelder ikke for Oslo kommune som har egne forhandlinger.  

Vi har fått et akseptabelt resultat som gir reallønnsvekst for våre grupper. Vi har også fått et lønnsløft for både fagarbeidere, fagarbeidere med tilleggsutdanning, høyskoleutdannede og ledere, som er det vi krevde i forhandlingene, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, leder i Delta og YS Kommune (YS K). 

Det er YS Kommune som forhandler på vegne av Delta-medlemmene i kommunene.

Teksten fortsetter under bildet.

Signering KS 2019
Lizzie Ruud Thorkildsen signerer forhandlingsresultatet.

– Kompetanse og vilje til videreutdanning må lønne seg. Dette oppgjøret viser tydelig at det lønner seg å ta utdanning. Det vil vi også prioritere i kommende oppgjør, sier Ruud Thorkildsen.

Dette er noen av de viktigste punktene i den nye avtalen for Delta-medlemmer landet rundt:

Generelt tillegg

Alle ansatte i kapittel 4 får et generelt lønnstillegg fra 1. mai som tillegg på årslønn. 

  • Fagarbeidere får et sentralt tillegg på 12.000 kroner.
  • Fagarbeidere med tilleggsutdanning får 13.000 kroner.
  • De som har treårig høyskoleutdanning får 14.000 kroner.

For full oversikt over de generelle tilleggene, last ned tabell (PDF).

Økning i garantilønn

I tillegg er garantilønnsnivåene økt for alle stillingsgrupper i kapittel 4 med virkning fra 1. juli.

  • Fagarbeider med full ansiennitet får kr 430 000
  • Fagarbeider med full ansiennitet og fagskole får 450 000.
  • For ansatte med 3-årig høyskoleutdannelse med full ansiennitet blir garantilønnsnivået  505 000.

For full oversikt over ny garantilønn, last ned tabellen (PDF).

Ekstra lønnstillegg for enkelte

For noen grupper, slik som eksempelvis ansatte med høyskoleutdanning, samt fagarbeidere og fagarbeidere med fagskoleutdanning med 10 og 16 års ansiennitet, vil heving av garantilønnsnivåene kunne gi ekstra lønnsuttelling fra 1. juli 2019. Dette gjelder for dem som ikke har kommet opp på nytt garantilønnsnivå etter at de har fått det generelle tillegget. For dem vil oppgjøret gi et ekstra lønnstillegg slik at de kommer opp på nivået for garantilønn i tabellen.

Last ned ny garantilønnstabell (PDF)

Eksempel 1:

Fagarbeider med 10 års ansiennitet

Lønn per 30/4 2019: 402.300
Sentralt tillegg per 1/5 2019:  12.000
Ny lønn per 1/5 2019: 414.300
   
Nytt garantilønnsnivå per 1/7 2019: 420.000
Differansen mellom årslønn og nytt garantilønnsnivå
gis i tillegg per 1/7 2019
5.700

 

Eksempel 2:

Fagarbeider med 10 års ansiennitet

Årslønn per 30/4 2019:  421.000
Sentralt tillegg per 1/5 2019:  12.000
Ny årslønn per 1/5 2019: 433.000
   
Nytt garantilønnsnivå per 1/7 2019: 420.000

Fordi årslønn ligger over nytt garantilønnsnivå, gis det ikke noe ekstra tillegg per 1/7.

Se flere eksempler på hvordan tilleggene blir:

Ni eksempler på lønnstillegg for kommuneansatte

Lønnsøkning for hovedtillitsvalgte

Minstelønn til hovedtillitsvalgte, jf Hovedtariffavtalen 3.5 heves til 443.500 kroner.

Ledere i kapittel 4

Ledere, fagleder og arbeidsledere i de unormerte stillingene 7003, 7453, 7451 og 7954 får et lønnstillegg på 3 prosent per 1.mai 2019

Lokale forhandlinger

Det er ikke satt av pott til lokale forhandlinger i kap 4 i 2019. Stillingsinnehavere i kap 3 og 5 får sin lønn fastsatt i lokale forhandlinger som vanlig.

Pensjon

Partene er enige om å opprette om en ny sentral særavtale for tjenestepensjon. Denne skal bygge på lovproposisjonen om ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor (Prop L 87) som behandles av Stortinget i juni. Særavtalen forhandles rett etter at Stortinget har behandlet proposisjonen, og blir gjeldende fra 1.1. 2020. 

Hva ble rammen for oppgjøret?

Den økonomiske rammen er på om lag 3,2 prosent. Dette er på linje med resultatet i frontfaget (YS-NHO).

Har du spørsmål?

Delta Direkte er et tilbud til deg som er medlem eller tillitsvalgt i Delta. Våre rådgivere er klare til å hjelpe deg mandag til fredag kl. 08–20.