Ni eksempler på lønnstillegg for kommuneansatte 2019

Ni eksempler på lønnstillegg for kommuneansatte 2019
Foto: Colourbox

Lurer du på hvilke tillegg du får etter årets lønnsoppgjør i kommunene, unntatt Oslo kommune? Ni regneeksempler hjelper deg å forstå hvilke tillegg du har rett på.

Alle ansatte i kapittel 4 får et generelt lønnstillegg fra 1. mai som tillegg på årslønn. I tillegg er garantilønnsnivåene økt for alle stillingsgrupper i kapittel 4 med virkning fra 1. juli. For noen betyr hevingen av garantilønnsnivåene ekstra lønnsuttelling fra 1. juli 2019. 

Eksemplene nedenfor hjelper deg til å forstå hvordan dette vil slå ut for deg.

1. Bente 

Bente er fagarbeider med fagskole og 16 års ansiennitet pr. 30.april 2019

Årslønn pr. 30. april 2019

429700

Ligger på laveste garantilønn

Sentralt tillegg pr. 1. mai 2019

13000

 

Ny årslønn pr. 1. mai 2019

442700

Gjelder fra 1. mai til 30.juni 2019

Ny garantilønn pr. 1. juli 2019

450000

Får et tillegg på 7300 som følge av ny garantilønn pr 1. juli 2019 (450000 – 442700 = 7300)

Årslønn 1. juli 2019

450000

 

2. Mette 

Mette er fagarbeider med fagskole og 16 års ansiennitet pr. 30.april 2019. Hun har tidligere fått lokalt lønnstillegg og har derfor en årslønn som ligger 5000 over garantilønn pr. 30. april 2019

Årslønn pr. 30. april 2019

434700

Ligger 5000 over garantilønn etter 16. år

Sentralt tillegg pr. 1. mai 2019

13000

 

Ny årslønn pr. 1. mai 2019

447700

Gjelder 1. mai til 30.juni 2019

Ny garantilønn pr. 1. juli 2019

450000

Får et tillegg på 2300 som følge av ny garantilønn pr 1. juli 2019 (450000 – 447700 = 2300)

Årslønn pr 1. juli 2019

450000

 

3. Mona 

Mona er fagarbeider med fagskole og 16 års ansiennitet pr. 30.april 2019. Hun har tidligere fått lokalt lønnstillegg og har derfor en årslønn som ligger 15000 over garantilønn pr. 30. april 2019

Årslønn pr. 30. april 2019

444700

Ligger 15000 over garantilønn pr. 30. april 2019 etter 16. års ans. (429700 + 15000 = 444700)

Sentralt tillegg pr. 1. mai 2019

13000

 

Ny årslønn pr. 1. mai 2019

457700

Gjelder 1. mai til 30. juni 2019

Ny garantilønn pr. 1. juli 2019

450000

Hun beholder 457700, og får ikke noe ytterligere tillegg pr. 1. juli 2019 fordi hun allerede gjennom sentralt tillegg pr. 1. mai går forbi garantilønnsnivået pr. 1. juli 2019

Årslønn pr 1. juli 2019

457700

 

4. Kurt

Kurt er ufaglært med 10 års ansiennitet og opprykk til 16 års ansiennitet pr. 1. mai 2019 og nyttgarantilønnsnivå pr. 1. juli 2019.

Årslønn pr. 30. april 2019

359200

 

Sentralt tillegg pr. 1. mai 2019

8000

 

Ny årslønn pr. 1. mai 2019

367200

 

Opprykk 16 år pr. 1. mai 2019

37000

Fortsatt gjeldende til og med 30. juni 2019

Ny årslønn pr. 1. mai 2019 etter 16 års ans. opprykk pr. 1. mai 2019.

404200

 

Nytt garantilønnsnivå etter 16 års ans. pr. 1. juli 2019

405100

 

Årslønn 1. juli 2019

405100

Får 900 som følge av nytt garantilønnsnivå

5. Sveinung 

Sveinung er ufaglært med 10 års ansiennitet og opprykk til 16 års ansiennitet pr. 1. mai 2019 og nyttgarantilønnsnivå pr. 1. juli 2019 (ligger over garantilønn pr. 30.april 2019 som følge av tidligere lokalt tillegg) 

Årslønn pr. 30. april 2019

365000

 

Sentralt tillegg pr. 1. mai 2019

8000

 

Ny årslønn pr. 1. mai 2019

373000

 

Opprykk 16 år pr. 1. mai 2019

37000

Fortsatt gjeldende til og med 30. juni 2019

Ny årslønn pr. 1. mai 2019 etter 16 års ans. opprykk pr. 1. mai 2019.

410000

 

Nytt garantilønnsnivå etter 16 års ans. pr. 1. juli 2019

405000

 

Årslønn 1. juli 2019

410000

 

6. Julius

Julius er fagarbeider med 10 års ansiennitet og opprykk til 16 års ansiennitet pr. 1. mai 2019 og nytt garantilønnsnivå pr. 1. juli 2019 .

Årslønn pr. 30. april 2019

402300

 

Sentralt tillegg pr. 1. mai 2019

12000

 

Ny årslønn pr. 1. mai 2019

414300

 

Opprykk 16 år pr. 1. mai 2019

6900

Fortsatt gjeldende til og med 30. juni 2019

Ny årslønn pr. 1. mai 2019 etter 16 års ans. opprykk pr. 1. mai 2019.

421200

 

Nytt garantilønnsnivå etter 16 års ans. pr. 1. juli 2019

430000

Får 8800 for å oppnå nytt garantilønnsnivå

Årslønn 1. juli 2019

430000

 

7. Marianne

Marianne er fagarbeider med 10 års ansiennitet og opprykk til 16 års ansiennitet pr. 1. mai 2019 og nytt garantilønnsnivå pr. 1. juli 2019 (ligger over garantilønn pr. 30.april 2019 som følge av tidligere lokalt tillegg)    

Årslønn pr. 30. april 2019

420000

 

Sentralt tillegg pr. 1. mai 2019

12000

 

Ny årslønn pr. 1. mai 2019

432000

 

Opprykk 16 år pr. 1. mai 2019

6900

Fortsatt gjeldende til og med 30. juni 2019

Ny årslønn pr. 1. mai 2019 etter 16 års ans. opprykk pr. 1. mai 2019.

438900

 

Nytt garantilønnsnivå etter 16 års ans. pr. 1. juli 2019

430000

Får ikke mer fordi vedkommende allerede ligger over garantilønnsnivået pr. 1. juli 2019

Årslønn 1. juli 2019

438900

 

8. Thorvald

Thorvald er tannpleier med 3-årig høyskoleutdanning med 10 års ansiennitet og opprykk til 16 års ansiennitet pr. 1. august 2019.

Årslønn pr. 30. april 2019

446800

 

Sentralt tillegg pr. 1. mai 2019

14000

 

Ny årslønn pr. 1. mai 2019

460800

 

Nytt garantilønnsnivå pr. 1. juli 2019

500000

Oppnås fordi Thorvald får 39200 som følge av nytt garantilønnsnivå pr. 1. juli 2019

Opprykk til 16 års ans. pr 1. august 2019

5000

Ansiennitetsopprykket utgjør 5000

Årslønn pr. 1. august 2019

505000

Den nye årslønna blir lik garantilønn ved 16 års ans.

9. Monica

Monica er bibliotekar med 3-årig høyskoleutdanning med 20 års ansiennitet

Årslønn pr. 30. april 2019

465300

 

Sentralt tillegg pr. 1. mai 2019

14000

 

Ny årslønn pr. 1. mai 2019

479300

 

Nytt garantilønnsnivå pr. 1. juli 2019

505000

 

Ny årslønn pr. 1. august 2019

505000

Den nye årslønna til Monica blir lik garantilønn ved 16 års ans.