Du skal ha ekstra tillegg for å jobbe på røde dager

Tillegget på 1 1/3 timelønn starter kl 12 på julaften. Helligdagsdøgnet for 1. juledag starter etter arbeidsmiljøloven bestemmelser kl 15. Det vil si at 1. juledag har et utvidet døgn som starter allerede julaften. Julaften i seg selv er ikke rød dag selv om betalingen er det etter kl 12.  I tillegg kommer søndags-, kvelds- og nattillegg.
Tillegget på 1 1/3 timelønn starter kl 12 på julaften. Helligdagsdøgnet for 1. juledag starter etter arbeidsmiljøloven bestemmelser kl 15. Det vil si at 1. juledag har et utvidet døgn som starter allerede julaften. Julaften i seg selv er ikke rød dag selv om betalingen er det etter kl 12. I tillegg kommer søndags-, kvelds- og nattillegg. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Røde dager på kalenderen betyr søndag eller helligdag/høytidsdag. Jobber du turnus og må arbeide på røde dager, har du krav på tillegg i lønnen.

Mange kan nyte de røde dagene som fridager uten trekk i lønn, men ikke alle er like heldige. Må du jobbe disse dagene, har du krav på ekstra kompensasjon. Reglene for dette er ganske like i de virksomhetene som har tariffavtale.

Røde dager

I kommunene, sykehussektoren, kirken og også mange private virksomheter, gjelder følgende bestemmelser om du må jobbe 1. mai, Kristi Himmelfartsdag, 17. mai, pinseaften, 1. og 2. pinsedag.

Arbeidstakere har krav på et tillegg på 133 1/3 prosent per arbeidet time:

  • For arbeid mellom kl. 00:00 og 24:00 på helligdager (med unntak av søndager) og mellom kl. 12:00 og 24:00 på pinse-, jul- og nyttårsaften, samt onsdag før skjærtorsdag.

I private virksomheter kan tariffavtalen ha bestemmelser om annen kompensasjon enn 133 1/3 prosent per arbeidet time og annet starttidspunkt enn kl. 12:00 for ubekvemstillegg på pinseaften – for eksempel kl. 15:00.
Jobber du 33,6 timer pr. uke i Oslo kommune, gjelder egne regler.

Utbetaling eller avspasering

Hovedregelen er at tillegget på 133 1/3 prosent per arbeidet time skal utbetales. I stedet for utbetaling kan arbeidsgiver og arbeidstaker avtale avspasering. Denne fritiden markeres som F4 i turnusen.

Avspaseringen kan ikke legges på røde dager eller tider som gir helge- og høytidstillegg. I de fleste tilfeller lages det en egen helge- og høytidsturnus, og de ekstra fridagene markeres da i denne turnusen. Om det ikke lages en egen helge- og høytidsturnus, skal dagene avspaseres senest innen en måned dersom ikke annet er avtalt, jf. tariffavtalens bestemmelser. Tillegget kan helt eller delvis avspaseres. Det som ikke avspaseres, utbetales.

Muligheten for avspasering avgjøres normalt av bemanningsbehovet og eventuelt tilgang på kvalifiserte vikarer.

Oversikt over røde dager

oversikt-over-røde-dagerDenne tabellen (pdf) gir oversikt over: 

  • hvilke dager som er røde i kalenderen (første kolonne)

  • hvilke tidspunkt som er røde ifølge Arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljøloven § 10-10 Søndagsarbeid (andre kolonne)

  • hvilke tidspunkt som utløser tariffbestemte tillegg i lønn (tredje kolonne)

Hva skjer hvis du blir syk på en rød dag?

Hovedregelen i Deltas tariffavtaler er at du får utbetalt sykelønn som om du var i full jobb. Det betyr at hvis du blir syk, skal du ha alle tillegg etter oppsatt turnusplan.

Må jeg ta fri annenhver røde dag?

Arbeidsmiljøloven har bestemmelser om at hvis du har jobbet en søndag eller helligdag, skal du ha påfølgende søndag eller helligdag fri. Blir man enige om å lage en egen helge- og høytidsturnus, kan det avtales at minimum halvparten av de røde dagene i turnusperioden skal være fri. Det er tillitsvalgte som skal utarbeide turnus i samarbeid med arbeidsgiver. Tillitsvalgt godkjenner turnusen på vegne av medlemmene.

Har du spørsmål om arbeidstid eller lønnstillegg på røde dager?

Delta Direkte svarer på spørsmål fra medlemmene alle hverdager kl. 08–20.