Miljø og utvikling i Delta

Miljø og utvikling i Delta er en yrkesorganisasjon for deg som utfører tjenester innen utvikling, planlegging og forvaltning. Våre medlemmer arbeider innenfor landbruk, næring, miljø, tekniske tjenester og planlegging.

Landstyret

Leif Kåre Solheim
leder i Miljø og utvikling i Delta

Randi Aarønæs
Nestleder i Miljø og utvikling i Delta

Iver Breisjøberg
Styremedlem i Miljø og utvikling i Delta

Hildegunn Kalleland
Styremedlem i Miljø og utvikling i Delta

Ragnar Kløverød
Styremedlem i Miljø og utvikling i Delta