Om Miljø og utvikling i Delta

Medlemmene i Miljø og utvikling i Delta er ansatt i det offentlige og arbeider med planlegging, forvaltning og utvikling innenfor landbruk, næring og miljø, kommunal- og regional planlegging, teknisk sektor og Mattilsynet.

Miljø og utvikling i Delta er organisasjonen for deg som utfører tjenester innen utvikling, planlegging og forvaltning.

Når du melder deg inn hos oss blir du også medlem i Delta som igjen er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som ivaretar dine lønns- og arbeidsvilkår.

Hvem kan bli medlem?

Våre medlemmer arbeider med planlegging, forvaltning og utvikling innenfor landbruk, næring, miljø og tekniske tjenester i kommuner, fylkeskommuner og i statlige virksomheter.

Aktuelle yrker:

 • Konsulent
 • Fagkonsulent landbruk
 • Rådgiver
 • Tekniker oppmåling
 • Planlegger
 • Teknisk tegner
 • Laborant
 • Naturforvalter
 • Miljørådgiver
 • Fagansvarlig
 • Saksbehandler
 • Prosjektleder
 • Koordinator
 • Leder
 • Ingeniør
 • Viltansvarlig
 • Biolog
 • Landmåler

Hovedsatsningsområder

Miljø og utvikling i Delta er en pådriver for å presentere medlemmenes opplæringsbehov. Vi bruker ulike kanaler for å løfte våre yrkesgrupper, politisk og på annen måte.

Miljø og utvikling i Delta jobber for en god lønnsutvikling for våre grupper.

Det blir utgitt aktuelt fagstoff gjennom nyhetsbrev, fagblad og på digitale flater.

Det er viktig å ha kvalifiserte ansatte innen kommunal og regional planlegging, teknisk sektor, landbruk, næring, miljø og Mattilsynet. Miljø og utvikling i Delta er en pådriver for å presentere medlemmenes opplæringsbehov.

Videre er vi en pådriver for å få til høgskoletilbud for våre medlemmer.

Lokale aktiviteter

Miljø og utvikling i Delta har egne avdelinger i hvert fylke. Det er derfor lett for det enkelte medlem å nå fram med sine meninger og påvirke beslutningene.

Utdanning og praksis

Variert utdanning og yrkesbakgrunn.