Om Miljø og utvikling i Delta

Miljø og utvikling er yrkesorganisasjonen for deg som arbeider med regional og lokal planlegging, forvaltning, miljø og utvikling. Mange av oss arbeider med det grønne, som landbruk, natur og miljø.

Når du melder deg inn hos oss blir du også medlem i Delta som igjen er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som ivaretar dine lønns- og arbeidsvilkår.

Hvem kan bli medlem?

Våre medlemmer arbeider med forvaltning innen landbruk, næring, tekniske tjenester, planlegging og miljø i kommuner, fylkeskommuner, statlige og private virksomheter. 

Aktuelle yrker:

 • Konsulent
 • Rådgiver
 • Miljøarbeider
 • Stillinger innen renovasjon/avfall/gjenvinning
 • Tekniker oppmåling/gis-operatør
 • Planlegger
 • Teknisk tegner
 • Laborant
 • Naturforvalter
 • Miljørådgiver
 • Fagansvarlig
 • Saksbehandler
 • Prosjektleder
 • Koordinator
 • Leder
 • Ingeniør
 • Viltansvarlig
 • Biolog
 • Landmåler

 

Hovedsatsningsområder

Miljø og utvikling i Delta skal ivareta medlemmenes yrkesfaglige- og utdanningsmessige interesser. Vi skal arbeide for medlemmenes anseelse og yrkesfaglige standard. Vi skal arbeide for deres lønns- og arbeidsvilkår gjennom Delta. 

Det er viktig å ha kvalifiserte ansatte. Vi ønsker å være en pådriver for å presentere medlemmenes opplæringsbehov. Vi bruker ulike kanaler for å løfte våre yrkesgrupper, politisk og på annen måte.

Miljø og utvikling i Delta jobber for en god lønnsutvikling for våre grupper.

Vi vil påvirke politiske organer. Miljø og utvikling i Delta kan være en høringsinstans for myndighetene i faglige spørsmål. 

Vi har egen nettside, facebookside, nyhetsbrev og medlemsblad for våre medlemmer.

Miljø og utvikling i Delta har kontaktpersoner i ulike fylker. Det skal være lett for medlemmer å nå fram med sine meninger og få mulighet til å påvirke beslutningene.

Utdanning og praksis

Ingen spesielle krav for å bli medlem. Medlemmene har variert utdanning og yrkesbakgrunn.
Elever, studenter og lærlinger er også velkommen. Det er gratis medlemskap i utdanningsperioden.