Delta Samfunnssikkerhet

Delta samfunnssikkerhet organiserer medlemmer fra fagområdet samfunnssikkerhet og beredskap, i hovedsak ansatte i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Sivilforsvaret.

Telefon: 90 72 33 49
E-post: post@deltasamfunnssikkerhet.no
Post- og besøksadresse: Skrukkerødveien 21, 3924 Porsgrunn

Nettside: