Om Delta Samfunnssikkerhet

Delta samfunnssikkerhet organiserer medlemmer fra fagområdet samfunnssikkerhet og beredskap, i hovedsak ansatte i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Sivilforsvaret.

Vi søker å fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser blant annet gjennom:

  • å opprette hoved- og tariffavtaler om medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår
  • legge opp fonds til støtte for forbundet og medlemmene
  • gi medlemmene økonomisk støtte til juridisk hjelp ved arbeidskonflikter (etter vurdering)
  • gi økonomisk støtte og annen hjelp til medlemmer under arbeidsnedleggelse
  • Gi hjelp til medlemmer gjennom flere rådgivere med fagekspertise på lov og avtaleverk.
  • Sette fokus på gode lønnsvilkår og et godt arbeidsmiljø.
  • Les mer om Delta Samfunnssikkerhet på www.deltasamfunnssikkerhet.no