Delta Landbruksdirektoratet

Delta Landbruksdirektoratet er partipolitisk uavhengige. Vi er en forening for alle tilsatte i Landbruksdirektoratet uansett stilling og utdannelse.

Kontakt oss

Telefon: 78 60 60 00 (sentralbord Landbruksdirektoratet)
Postadresse: Postboks 8140 Dep, 0033 Oslo (også medlemmer og en avdeling i Alta)
Besøksadresse: Stortingsgt. 28, 0161 Oslo

Styret i Delta Landbruksdirektoratet

Irina Ålund
Leder i Delta Landbruksdirektoratet