Om Delta Landbruksdirektoratet

Delta Landbruksdirektoratet er partipolitisk uavhengige. Vi er en forening for alle tilsatte i Landbruksdirektoratet uansett stilling og utdannelse.

 Vi kan tilby:

  • Engasjerte tillitsvalgte som jobber på vegne av medlemmene
  • Rådgivning
  • Juridisk bistand
  • Profesjonelle kurs med faglig bredde - gratis for medlemmene
  • Frivillige forsikringsordninger gjennom Gjensidige
  • Andre medlemstilbud som rabattordninger

Grunner til å være en av oss:

Delta Landbruksdirektoratet sin fremste oppgave er å ivareta medlemmenes interesser gjennom å delta i direktoratets beslutningsorganer. Vi er spesielt opptatt av

  • Tilsettingsvilkår
  • Lønnsvilkår
  • Arbeidsmiljø

Vi har medbestemmelse i saker som berører de ansatte. Vi kan derfor ta opp og ivareta alle medlemmenes interesser.

Verdier:

Dialog og samarbeid er to av våre verdier for å skape gode løsninger på arbeidsplassen. Vi ønsker også å være din forsikring på ditt ansettelsesforhold, en trygghet for deg som er ansatt.

Politisk uavhengighet. Din medlemskontingent støtter ikke politiske partier, men er et bidrag til å gjøre arbeidslivet bedre for deg og andre medlemmer.

Fellesskap gjennom egen forening. Delta organiserer et mangfold av personellkategorier i yrkeslivet. Dette er en styrke som gir oss fleksibilitet og kompetanse på mange områder.