Om Kost- og ernæringsforbundet

Dette er yrkesorganisasjonen for deg som jobber med ernæringsbasert matlaging. Vi ivaretar dine yrkesfaglige interesser.

Vi arbeider for deg som jobber på sykehus og sykehjem, i kantiner, forsvaret, fengsler, folkehøgskoler, oljeplattformer, i næringsmiddelindustrien o.l.

Vårt mål er å synliggjøre den betydningen et riktig kosthold har både for helse og trivsel. Vi ønsker å vise betydningen av det viktige arbeidet våre medlemmer gjør rundt om i landet.

Hvem kan bli medlem?

Forbundet organiserer alle som arbeider med matomsorg, herunder kostøkonomer, kjøkkensjefer, assisterende kjøkkensjefer, dietetikere, institusjonskokker, kokker, kjøkkenassistenter, lærlinger, studenter og matverter.

Bli medlem

Når du melder deg inn i Kost- og ernæringsforbundet blir du også medlem i Delta som igjen er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS.
Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som ivaretar dine lønns- og arbeidsvilkår. Dersom du er medlem i Delta og jobber med ernæringsbasert matlaging, er du også velkommen som medlem hos oss - uten ekstra kostnad!

Medlemsfordeler

  • Fagbladet Kjøkkenskriveren. Som yrkesaktivt medlem i forbundet får du 7 nummer årlig av Kjøkkenskriveren, uten eksta kostnad
  • Utdanningsstipend fra både Kost- og ernæringsforbundet og Delta
  • Oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår, faglig utvikling, gode forsikrings- og banktjenester og andre rabattavtaler.

NM og matomsorgsprisen

Kost- og ernæringsforbundet består av:

  • Landsmøte
  • Landsstyret
  • Lokalavdelinger

Landsmøte holdes hvert tredje år og er forbundets høyeste organ. 

Landsstyret velges på landsmøtet og er forbundets høyeste myndighet i landsmøteperioden.

Lokalavdelingene skal være et nettverk for medlemmene, og skal spre kunnskap om ernæring og kosthold i tillegg til å delta aktivt i samfunnsdebatter. Styret velges på lokalavdelingens årsmøte. Årsmøte skal avholdes innen 1. mars hvert år.

Internasjonalt arbeid: Kost- og ernæringsforbundet er engasjert i internasjonalt arbeid, under navnet The Norwegian Diet and Nutrition Association.

Vår historie

Norsk Forening for ernærings og dietetikk (NFED) ble stiftet i 1948. I 2007 skiftet foreningen navn til Kost- og ernæringsforbundet.