Lønnsoppgjør for helsesekretærer på private legekontorer 2019

Mange helsesekretærer ansatt hos privatpraktiserende leger, får automatisk lønnstillegg tilsvarende lønnsøkningen i kommunal sektor.
Mange helsesekretærer ansatt hos privatpraktiserende leger, får automatisk lønnstillegg tilsvarende lønnsøkningen i kommunal sektor. Foto: Colourbox

Er du helsesekretær på et privat legekontor som følger tariffavtalen i kommunene? Her finner du resultatet av lønnsoppgjøret for kommuneansatte i 2019.

Er du ansatt hos privatpraktiserende leger som følger kommunal sektor:

Helsesekretærforbundet i Delta har medlemmer både i offentlig og privat sektor. For medlemmer i kommunene forhandles lønnen sentralt med arbeidsgiverorganisasjonen KS. Mange helsesekretærer ansatt hos privatpraktiserende leger, får automatisk lønnstillegg tilsvarende lønnsøkningen i kommunal sektor.

 

 

Spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår?

Har du spørsmål, ta kontakt med Delta Direkte på tlf. 02125 eller
e-post til direkte@delta.no, alle ukedager mellom klokken 08:00 og 20:00.

 

Helsesekretær finner sin lønn i kolonnen «Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger»