Om Helsefagarbeidere i Delta

Helsefagarbeidere i Delta gir et yrkesfaglig tilbud til alle som jobber med pleie og omsorg innenfor helse- og sosialsektoren.

Hvem kan bli medlem?

  • Helsefagarbeidere
  • Hjelpepleiere
  • Omsorgsarbeidere
  • Andre yrkesgrupper innen helse- og sosialsektoren, uavhengig av utdanningsnivå.
  • Elever, lærlinger og studenter er også velkommen som medlemmer.

Meld deg inn

Blir medlem i Delta

Når du melder deg inn hos oss blir du også medlem i Delta som igjen er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som ivaretar dine lønns- og arbeidsvilkår.

Dette satser vi på

Vi ivaretar medlemmenes yrkesfaglige og utdanningsmessige interesser og arbeider for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

Vi legger stor vekt på  tverrfaglig samarbeid og faglig kompetanse. Vi oppfordrer våre medlemmer til videre- og etterutdanning, som kurs og seminarer.

Medlemmer kan søke om stipend til etter- og videreutdanning.

Lokale aktiviteter

Vi har lokale aktiviteter i de fleste fylker. Lokalapparatet er meget aktivt og arrangerer en rekke møter og kurs.