Utdanning og videreutdanning for barne- og ungdomsarbeidere

En barne- og ungdomsarbeider har fullført og bestått fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Fagarbeider

To veier å gå for å få fagbrev som barne- og ungdomsarbeider

 1. Du kan gå på en videregående skole og ha et toårig læreforhold. Passer dette for deg, tar du kontakt med en videregående skole der du bor.
 2. For deg som har praksis innen faget, finnes et tilbud gjennom studiet Barne- og ungdomsarbeider som blant annet Folkeuniversitetet tilbyr. (Ordningen er regulert av § 3-5 i opplæringsloven.)

Fullført og bestått opplæring fører frem til fagbrev. Yrkestittelen er barne- og ungdomsarbeider.

Hva er fagprøven?

Fagprøven består av en teoretisk og en praktisk prøve. Den teoretiske prøven er en prøve i yrkesteori og avlegges ved en (lokal) videregående skole.

For å forberede deg til den teoretiske prøven, tilbyr blant annet Folkeuniversitetet studiet som er nevnt ovenfor.

Det er prøvenemnda for faget som arrangerer den praktiske prøven. Du kan avlegge teoriprøven selv om du ikke har nok godkjent praksis.

Videreutdanning

 • Ulike typer etter- og videreutdanning for eksempel Oppvekstfag på fagskolen
 • Barnehagelærerutdanning
 • Ulike høyskoletilbud – for eksempel studiet i Barne- og ungdomskunnskap – årsenhet i pedagogisk arbeid med barn og unge, ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Politiattest kreves

Gyldig politiattest kreves for å få jobbe med barn, så det må fremvises også før man kan ta praksis under utdanning.

 

Her jobber barne- og ungdomsarbeidere

 • Barnehage
 • Barneskole
 • Skolefritidsordning
 • Ungdomsskole
 • Barnebolig og barnehjem
 • Ulike fritidsinstitusjoner for barn og unge