Fagbladet Audiografen

Her er det mulig å lese tidligere publiserte fagblad av Audiografen, helt tilbake til 2010. En stor takk til alle som har vært med å bidra til å lage godt innhold i fagbladet. Utgaver som er publisert i 2019 vil bli lagt ut i 2020. Dere som er medlem av Audiografforbundet og Delta vil fortsatt motta nye fagblad i posten som tidligere.