Ambulanseforbundet

Ambulanseforbundet organiserer ambulansearbeidere, paramedicutdannede og ambulansepersonell.

Leder Ola Yttre
Ansatt ved Sykehuset Innlandet HF
E-post: yttre@online.no
Telefon: 480 83 305

Styre 2015-2017

Ola Yttre
Leder i Ambulanseforbundet

Lena Blomli
Nestleder

Lisa Normann Svanstrøm
Helse Nord, styremedlem

Karine Kjørlaug
Helse Vest, styremedlem

Lars Melby
Helse Sør-Øst, 1. varamedlem

Ståle Baldvinsson
Helse Sør-Øst, 2. varamedlem

Jonny Ånonli
Helse Midt, ung-representant

Jim Andre Andreassen
Helse Nord, Varamedlem for ung-representanten