Ambulanseforbundet

Ambulanseforbundet organiserer ambulansearbeidere, paramedicutdannede og ambulansepersonell.

Leder Ola Yttre
Ansatt ved Sykehuset Innlandet HF
E-post: yttre@online.no
Telefon: 480 83 305

Styre 2015-2017

Ola Yttre
Leder i Ambulanseforbundet

Lena Blomli
Nestleder

Karine Kjørlaug
Helse Vest, styremedlem

Jim Andre Andreassen
Helse Nord, Varamedlem for ung-representanten

Torbjørn Kongsvik Helle
Styremedlem Ambulanseforbundet

Finn Olav Lind
Styremedlem Ambulanseforbundet, Helse-Nord