Ambulanseforbundet - yrkesorganisasjonen for ansatte i ambulansetjenesten

Ambulanseforbundet i Delta er Norges største yrkesorganisasjon for for ansatte i bilambulansetjeneste, luftambulanse og for nødmeldeoperatører på AMK-sentraler.

Delta organiserer ansatte både i privat og offentlig ambulansetjeneste.

Ambulanseforbundet  er partipolitisk uavhengig og tilsluttet arbeidstakerorganisasjonen Delta og hovedorganisasjonen YS.

Fem gode råd

Fem gode råd fra Ambulanseforbundet for å sikre kompetansen på prehospitale tjenester:

1. Prehospitale tjenester er en viktig del av den helhetlige behandlingskjeden. La helseforetakene både ha ansvar for og drive all ambulansetjeneste.

2. Ambulansearbeidere er spesialutdannet til å drive avansert akuttmedisinsk behandling allerede ute på skadestedet. Bruk riktig kompetanse på riktig plass i behandlingskjeden.

3. Ambulansetjenesten utører akuttmedisin på hoyt nivå. Sorg for å videreutvikle kompetansen basert på framtidens behov.

4. Pasienter trenger trygghet for at hjelpen aldri er langt unna. En forsvarlig ambulanseberedskap må inneholde nasjonale krav til responstider.

5. Kvaliteten på behandlingen er avhengig av godt utdannet personell. Still krav om at begge de to som betjener ambulansen, har fagbrev i ambulansefag - og på sikt; krev at begge innehar en treårig bachelorutdanning i ambulansefag.

Hør Ola Yttre, leder i Ambulanseforbundet, fortelle om en dag på jobb som ambulansearbeider: