Aktivitørforbundet

Aktivitørforbundet organiserer aktivitører med godkjent utdanning, alle som jobber aktivitørfaglig, samt studenter, elever og lærlinger innenfor aktivitørfaget.

Leder Karina Sandnes
Telefon: 941 75 576
E-post:  karina.sandnes@delta.no

Landsstyre

Karina Sandnes
Leder i Aktivitørforbundet

Tanja Stensland Håskjold
Nestleder

Ann Helen Hay Rødli
Styremedlem

Evelyn Marita Heggem
Styremedlem

Tonje Natalie Tysland
Styremedlem

Siv Galdal Olsen
Styremedlem

Silja Devine Holhjem
1. vara

Siv Hilde Nygård
2. vara