Aktivitørforbundet

Aktivitørforbundet organiserer aktivitører med godkjent utdanning, alle som jobber aktivitørfaglig, samt studenter, elever og lærlinger innenfor aktivitørfaget.

Leder: Tonje Tysland
Telefon: 93420043
E-post:  tonjenatalie.tysland@sye.oslo.kommune.no

Landsstyre

Tonje Natalie Tysland
Konstituert leder

Silja Devine Holhjem
Konstituert nestleder

Ann Helen Hay Rødli
Styremedlem

Evelyn Marita Heggem
Styremedlem

Siv Galdal Olsen
Styremedlem

Siv Hilde Nygård
Styremedlem

Karina Sandnes
1. vara

Tanja Stensland Håskjold
2. vara