Aktivitørforbundet

Aktivitørforbundet organiserer aktivitører med godkjent utdanning, alle som jobber aktivitørfaglig, samt studenter, elever og lærlinger innenfor aktivitørfaget.

Leder Karina Sandnes
Telefon: 941 75 576
E-post:  karina.sandnes@delta.no

Landsstyre

Karina Sandnes
Leder i Aktivitørforbundet

Tanja Stensland Håskjold
Nestleder - permisjon

Ann Helen Hay Rødli
Styremedlem

Evelyn Marita Heggem
Styremedlem

Tonje Natalie Tysland
Styremedlem

Siv Galdal Olsen
Styremedlem

Silja Devine Holhjem
1. vara

Siv Hilde Nygård
2. vara