Om Aktivitørforbundet

Tilrettelegging av aktivitet skaper mestring og livsglede! Det kan vi aktivitører!

Aktivitørforbundet organiserer aktivitører med godkjent utdanning, alle som jobber med aktivitørfaglig oppgaver samt studenter, elever og lærlinger.

Hovedsatsningsområder

  • Aktivitørforbundet skal skape arenaer for gjensidig informasjon og aktivitørfaglig debatt. Aktivitørforbundet skal i samarbeid med Delta bidra til utvikling av aktivitørutdanningen gjennom aktiv deltakelse i råd og utvalg sentralt og lokalt.
  • Sentrale myndigheter har lagt føringer på at det skal satses på aktivitørenes arbeidsfelt. Aktivitørforbundet jobber for å synliggjøre aktivitørenes rolle i yrkeslivet.
  • Videre jobber vi for å vise at aktivitørene er en yrkesgruppe det må satses på for å utføre lovpålagte arbeidsoppgaver.

Hva er en aktivitør?

Aktivitører bruker målrettede aktiviteter for å vedlikeholde eller bedre brukerens funksjoner og for å skape opplevelse av mestring, trivsel og glede.

Video om aktivitøryrket på www.ndla.no

CC-BY-SA-4.0 Fotograf: Jarle Sten Olsen