Representantskapsmedlemmer 2020-2024

På Deltas representantskap tas alle overordnede og viktige beslutninger.
På Deltas representantskap tas alle overordnede og viktige beslutninger. Foto: Siv Bjelland

Representantskapet er Deltas høyeste besluttende myndighet. Nå er det valgt medlemmer for den kommende fireårsperioden fram til 2024.

I tråd med Deltas nye demokratimodell har alle valgkretsene nå gjennomført valg av representanter og vararepresentanter til Deltas Representantskap. 

Representantskapet møtes årlig. Mellom representantskapets møter er det hovedstyret som leder Delta. Leder og nestledere i hovedstyret er frikjøpt for å ivareta sine verv, og har faste kontorplasser på hovedkontoret.

Deltas hovedstyre

Lizzie Ruud Thorkildsen, leder i Delta

Trond Ellefsen, 1. nestleder i Delta

Marit Solheim, 2. nestleder i Delta
 

Valgkretsenes representanter

Ann-Mari Jensen, hovedstyremedlem for valgkrets Nord

Arnstein Wekre, hovedstyremedlem for valgkrets Midt

Kjersti Litleskare, hovedstyremedlem for valgkrets Vest

Thor Arne Thorkildsen, hovedstyremedlem for valgkrets Sør-Vest

Mette Vilhelmshaugen, hovedstyremedlem for valgkrets Sør-Øst

Gry Lilleås Christoffersen, hovedstyremedlem for valgkrets Sør-Øst

Vibeke Bjørkeli, hovedstyremedlem for valgkrets Innlandet

Tor Egelien, hovedstyremedlem for valgkrets Spekter utenom helseforetak

Lina Steinsbekk, hovedstyremedlem for valgkrets yrkesorganisasjoner

Øyvind Hov Randmæl, hovedstyremedlem for valgkrets Stat

Leila Langø, hovedstyremedlem for valgkrets Privat
 

Delta Ung

Kristoffer Vikan Hovedstyremedlem for Delta Ung
 

Ansattrepresentanter

Else Marie Brodshaug

Sissel Berge Dyblie

Region Nord

Representerer medlemmer som jobber i kommuner, fylker, helseforetak, kirken eller virksomheter i KS Bedrift i Finnmark, Troms og Nordland.

Representanter
Brita W. Johnsen
Anja Sjåvik
Beate Monsen
Arnt-Ove Pettersen
Elvira Røst 
Mona Eilertsen
Jan-Eivind Pettersen

Vararepresentanter
Jon Are Aslaksen 
Erik Jensen
Bjørn Slettjord
Camilla Baglo Holten
Elisabeth Nordnes
Unn Bente Davidsen

Region Midt

Representerer medlemmer som jobber i kommuner, fylker, helseforetak, kirken eller virksomheter i KS Bedrift i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Representanter
Gunnar Søberg
Marianne Ottervik
Frank Grydeland
Karl-Johan Gjævenes
Solbjørg Grøtan Aasland
Roy Sannes
Hanne Tonning
Margrethe Longva
 
Vararepresentanter
Gerd Norun Nygård
Arild Gressetvold
Evy Storvik
Arne Olsen
Bente Strugstad 
Iren Mellemsæther 

Region Vest

Representerer medlemmer som jobber i kommuner, fylket, helseforetak, kirken eller virksomheter i KS Bedrift i Vestland (tidligere Hordaland og Sogn og Fjordane).

Representanter

Randi Rambjørg
May Sirikit Bakke
Tore Tellevik
Robert Bergersen Skaar
Ann-Elin Instebø
Gunnar Orrestad

Vararepresentanter
1. May Bakke
2. Geir Møller
3. Irene Lambrechts Vaulen
4. May Britt Hansen
5. Marita Bjørkelund
6. Randi Granøe

Region Sør-Vest

Representerer medlemmer som jobber i kommuner, fylker, helseforetak, kirken eller virksomheter i KS Bedrift i Agder og Rogaland.

Representanter

Bente Irene Førland 
Oddvin Næsse
Finn Otto Fjellestad  
Susanne Mall 
Aina Storm
Erna Halvorsen Hauan 
Wendy Kvernøy Nilsen 
Wenche Murbræch 
Cathrine Berge 

Vararepresentanter
Elling Allendes
Lise Michaelsen   
Marit Røe
Mona Nodland
Kari Anne Thorsland 
Gerd-Torunn Bechen
Lena Løvhaugen Stedal
Eva Tofte Ihme
Rannveig Finsådal

Region Sør-Øst

Representerer medlemmer som jobber i kommuner, fylker, helseforetak, kirken eller virksomheter i KS Bedrift i Oslo, Viken, Vestfold og Telemark

Representanter

Per Arne Walum
Elisabeth Langaas
Sven Erik Gunnerød
Kristel Lysenstøen
Trine Løkkeberg
Yngve Ludvigsen
Christina Stavdal
Berge Leivestad
Monica Meyer
Elin Christoffersen
Anne Wisløff Høyer
Mona Bjørnstad
Marit R. Gaaras
Cecilie Tomter
Kajsa M. Liljefors
Jonill Engesæther


Vararepresentanter
Annveig Stene         
Hilde Wirgenes       
Tone Holm              
Lene Stokke             
Eivind Engstad       
Tonje Werner            
Catrine Terjesen
Mustafe Demaj
Marianne Såtvedt
Tone Lie Nilsen
Venche Sandstad
Nina Clausen
Martin Andreas Hauslo
Hallgeir Pimental-Eilertsen

Region Innlandet

Representerer medlemmer som jobber i kommuner, fylket, helseforetak, kirken eller virksomheter i KS Bedrift i Innlandet (tidligere Oppland og Hedmark).

Representanter
Ingvild Merethe Bakken
Iver Harald Breisjøberg
Nina Woll
Laila Aaberg
Marianne Frantzen

Vararepresentanter
Tore Gullhaug
Bodil Anita Engen
Gunn Iren Husem
Anita Rogne
Odd Ragnar Bredviken

Region Privat

Representerer medlemmer for eksempel er tannpleier, helsesekretærer, vernepleiere og kulturarbeidere i privat sektor.

Representanter
Mette Nikoline Bolkan
Siri Rostadmo Sjømæling
Ann-Helen Tygsett
Trond O. Johansen
Andreas Holmberg
Monica Holmbukt
Øyvind Dannemark
Hege Nordheim

Vararepresentanter
1. Odd Martin Olsen
2. Peggy Nikoline Heggen
3. Mona Solberg Hanssen

Spekter utenom helseforetak

Representerer medlemmer i virksomheter som for eksempel NRK, Avinor og flere jernbanerelaterte virksomheter.

Representanter
Mari Halvorsen Sundgot
Bjørn Tore Mikkelsen
Tor Raymond Halvorsen

Vararepresentanter
1. Liv Irene Krogstadnes
2. Unni Løvhaug
3. Jon Stabell Sauge

Stat

Representer Deltas medlemmer i en rekke statlige virksomheter. Blant annet NAV, Sivilforsvaret, Kriminalomsorgen med flere.

Representanter
Jan Arild Gundelsby
Unni Sorter
Espen Frankmoen
Rune Horgmo
Janne Rafshol
Lars Nedrevåg

Vararepresentanter
Liv Dragsten
Line Ovidia Rasmussen
Anders Burkey Ellefsen
Roar Mortensen
Hege Christensen
Line Rønstad

Yrkesorganisasjoner

Adminstrasjon og ledelse i Delta
Lina Steinsbekk 

Aktivitørforbundet i Delta
Tonje Tysland 

Ambulanseforbundet i Delta
Ola Yttre 

Audiografforbundet
Håvard Ottemo Paulsen

Brannforbundet i Delta
Trond Busterud

Delta Oppvekst
Jill Hellem

Delta Energi
Lena Johnsen Bunes

Fotterapeutforbundet
Inger M. Paulsen

Helsefagarbeidere i Delta
Jette Dyrnes

Helsesekretærforbundet i Delta
Gro Bengtson

IT forbundet i Delta
Leila Langø

Kirkeansatte
Tormod Lystrup

Kost- og ernæringsforbundet
Arnt Richard Steffensen

Kulturforbundet
Ane Vestby Øiesvold

Lærernes Yrkesforbund
Janne Maria Øksnes

Miljø og utvikling
Leif Kåre Solheim

Norsk Ernæringsfaglig Forening
Michaela Getz

Norsk Tannpleierforening
Hilde Aga

Portørene
Leif Moen

Service & Drift - en yrkessammenslutning i Delta
Leif-Hermod Jenssen

Vernepleierforbundet
Bjørn Harald Iversen

Delta Ung

Representerer medlemmer under 25 år.

Region Nord

Representant
Maret Karianne Sara
 
Vararepresentanter
1. Birgitte Helen Ravna
2. Andrea Palaniappan

Region Midt

Representant
Lina Imani Mariama Edvardsen
 
Vararepresentanter
1. Elisabeth Hætta Lie
2. Emma Kristin Solheim
3. Lotte Aunøien Tøften

Region Vest

Representant
Julie Pedersen Eikeland
 
Vararepresentanter
1. Mari Hollund
2. June Nyløy Espelid
3. Xaver-Bathasar Martini

Region Sør-Vest

Representant
Michael Granberg
 
Vararepresentanter
1. Helene Hauge Osdal
2. Line Issa
3. Marmary Habibi
4. Soghra Karimi

Region Sør-Øst

Representanter
Michaella Veerasamy
Alexandra Ejme
 
Vararepresentanter
1. Richard Valvik Andersen
2. Embla-Irene Antmark
3. Marius Strøm Pettersen
4. Albertine Knutzen Norbotton
5. Oliver Jørgen Hoksrød

Region Innlandet

Representant
Andrine Øverby
 
Vararepresentanter
1. Veronica Løvlie
2. Kelong Xue