Deltas representantskap 2020-2024

På Deltas representantskap tas alle overordnede og viktige beslutninger.
På Deltas representantskap tas alle overordnede og viktige beslutninger. Foto: Siv Bjelland

Representantskapet er Deltas høyeste besluttende myndighet. Nå er det valgt medlemmer for den kommende fireårsperioden fram til 2024.

I tråd med Deltas nye demokratimodell har alle valgkretsene nå gjennomført valg av representanter og vararepresentanter til Deltas Representantskap. 

Representantskapet møtes årlig. Mellom representantskapets møter er det hovedstyret som leder Delta. Leder og nestledere i hovedstyret er frikjøpt for å ivareta sine verv, og har faste kontorplasser på hovedkontoret.

LES OGSÅ: Disse er nominert til Deltas nye hovedstyre

Region Nord

Representerer medlemmer som jobber i kommuner, fylker, helseforetak, kirken eller virksomheter i KS Bedrift i Finnmark, Troms og Nordland.

Representanter
Jan-Eivind Pettersen
Mona Eilertsen
Elvira Røst 
Brita W. Johnsen
Ann-Mari Jenssen
Beate Monsen
Arnt-Ove Pettersen

Vararepresentanter
1. Anja Sjåvik
2. Jon Are Aslaksen 
3. Erik Jensen
4. Bjørn Slettjord
5. Camilla Baglo Holten
6. Elisabeth Nordnes
7. Unn Bente Davidsen

Region Midt

Representerer medlemmer som jobber i kommuner, fylker, helseforetak, kirken eller virksomheter i KS Bedrift i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Representanter
Hanne Tonning
Frank Grydeland
Karl-Johan Gjævenes
Margrethe Longva
Gunnar Søberg
Melissa Ringsø
Solbjørg Grøtan Aasland
Kristoffer Vikan

Vararepresentanter
1. Roy Sannes
2. Marianne Ottervik
3. Gerd Norun Nygård
4. Arild Gressetvold
5. Evy Storvik
6. Arne Olsen
7. Bente Strugstad
8. Iren Mellemsæther

Region Vest

Representerer medlemmer som jobber i kommuner, fylket, helseforetak, kirken eller virksomheter i KS Bedrift i Vestland (tidligere Hordaland og Sogn og Fjordane).

Representanter
Kjersti Litleskare
Robert Bergersen Skaar
Ann-Elin Instebø
Gunnar Orrestad
Tore Tellevik
Randi Rambjørg

Vararepresentanter
1. May Sirikit Bakke
2. Geir Møller
3. Irene Lambrechts Vaulen
4. May Britt Hansen
5. Marita Bjørkelund
6. Randi Granøe

Region Sør-Vest

Representerer medlemmer som jobber i kommuner, fylker, helseforetak, kirken eller virksomheter i KS Bedrift i Agder og Rogaland.

Representanter
Aina Storm 
Wendy Kvernøy Nilsen 
Oddvin Næsse 
Bente Irene Førland 
Susanne Mall 
Erna Halvorsen Hauan 
Wenche Murbræch 
Finn Otto Fjellestad 
Cathrine Berge 

Vararepresentanter
1. Elling Allendes
2. Lise Michaelsen   
3. Marit Røe
4. Mona Nodland
5. Kari Anne Thorsland 
6. Gerd-Torunn  Bechen
7. Lena Løvhaugen Stedal
8. Eva Tofte Ihme
9. Rannveig Finsådal

Region Sør-Øst

Representerer medlemmer som jobber i kommuner, fylker, helseforetak, kirken eller virksomheter i KS Bedrift i Oslo, Viken, Vestfold og Telemark

Representanter
Helle Natland
Sven Erik Gunnerød
Kristel Lysenstøen
Mona Bjørnstad
Bente Bøe
Monica Meyer
Trine Løkkeberg
Berge Leivestad
Per Arne Walum
Kajsa M. Liljefors
Jonill Engesæther
Elin Christoffersen
Elisabeth Langaas
Anne Wisløff Høyer
Cecilie Tomter
Yngve Ludvigsen

Vararepresentanter
1.   Christina Olsen       
2.   Marit Garaas           
3.   Annveig Stene         
4.   Hilde Wirgenes       
5.   Tone Holm              
6.   Lene Stokke             
7.   Eivind Engstad       
8.   Tonje Werner            
9.   Catrine Terjesen
10. Mustafe Demaj
11. Marianne Såtvedt
12. Tone Lie Nilsen
13. Venche Sandstad
14. Nina Clausen
15. Martin Andreas Hauslo
16. Hallgeir Pimental-Eilertsen

Region Innlandet

Representerer medlemmer som jobber i kommuner, fylket, helseforetak, kirken eller virksomheter i KS Bedrift i Innlandet (tidligere Oppland og Hedmark).

Representanter
Ingvild Merethe Bakken
Iver Harald Breisjøberg
Nina Woll
Laila Aaberg
Marianne Frantzen

Vararepresentanter
1. Tore Gullhaug
2. Bodil Anita Engen
3. Gunn Iren Husem
4. Anita Rogne
5. Odd Ragnar Bredviken

Region Privat

Representerer medlemmer for eksempel er tannpleier, helsesekretærer, vernepleiere og kulturarbeidere i privat sektor.

Representanter
Amanda Dalila Sahnoun
Øyvind Dannemark
Mette Nikoline Bolkan
Trond O. Johansen
Hege Nordheim
Andreas Holmberg
Siri Rostadmo Sjømæling
Ann-Helen Tygsett
Monica Holmbukt

Vararepresentanter
1. Odd Martin Olsen
2. Peggy Nikoline Heggen
3. Mona Solberg Hanssen

Spekter utenom helseforetak

Representerer medlemmer i virksomheter som for eksempel NRK, Avinor og flere jernbanerelaterte virksomheter.

Representanter
Mari Halvorsen Sundgot
Bjørn Tore Mikkelsen
Tor Raymond Halvorsen

Vararepresentanter
1. Liv Irene Krogstadnes
2. Unni Løvhaug
3. Jon Stabell Sauge

Stat

Representer Deltas medlemmer i en rekke statlige virksomheter. Blant annet NAV, Sivilforsvaret, Kriminalomsorgen med flere.

Representanter
Unni Sorter
Espen Frankmoen
Rune Horgmo
Janne Rafshol
Lars Nedrevåg
Jan Arild Gundelsby

Vararepresentanter
1. Liv Dragsten
2. Line Ovidia Rasmussen
3. Anders Burkey Ellefsen
4. Roar Mortensen
5. Hege Christensen
6. Line Rønstad

Yrkesorganisasjoner

Adminstrasjon og ledelse i Delta
Lina Steinsbekk 

Aktivitørforbundet i Delta
Karina Sandnes 

Ambulanseforbundet i Delta
Ola Yttre 

Audiografforbundet
Håvard Ottemo Paulsen

Brannforbundet i Delta
Trond Busterud

Delta Oppvekst
Jill Hellem BØNES

Delta Energi
Lena Johnsen Bunes

Fotterapeutforbundet
Inger M. Paulsen

Helsefagarbeidere i Delta
Jette Dyrnes

Helsesekretærforbundet i Delta
Gro Bengtson

IT forbundet i Delta
Leila Langø

Kirkeansatte
Tormod Lystrup

Kost- og ernæringsforbundet
Arnt Richard Steffensen

Kulturforbundet
Benedicte Bjerke

Lærernes Yrkesforbund
Janne Maria Øksnes

Miljø og utvikling
Leif Kåre Solheim

Norsk Ernæringsfaglig Forening
Michaela Getz

Norsk Tannpleierforening
Hilde Aga

Portørene
Leif Moen

Service & Drift - en yrkessammenslutning i Delta
Rune Berg

Vernepleierforbundet
Bjørn Harald Iversen

Delta Ung

Representerer medlemmer under 25 år.

Region Nord

Representant
Maret Karianne Sara
 
Vararepresentanter
1. Birgitte Helen Ravna
2. Andrea Palaniappan
 

Region Midt

Representant
Kristoffer Vikan
 
Vararepresentanter
1. Lina Imani Mariama Edvardsen
2. Elisabeth Hætta Lie
3. Emma Krisitn Solheim
4. Lotte Aunøien Tøften

Region Vest

Representant
Julie Pedersen Eikeland
 
Vararepresentanter
1. Mari Hollund
2. June Nyløy Espelid
3. Xaver-Bathasar Martini
 

Region Sør-Vest

Representant
Anette Gutmane
 
Vararepresentanter
1. Helene Hauge Osdal
2. Line Issa
3. Marmary Habibi
4. Soghra Karimi
 

Region Sør-Øst

Representanter
Michaella Veerasamy
Alexandra Ejme
 
Vararepresentanter
1. Richard Valvik Andersen
2. Embla-Irene Antmark
3. Marius Strøm Pettersen
4. Albertine Knutzen Norbotton
5. Oliver Jørgen Hoksrød
 

Region Innlandet

Representant
Andrine Øverby
 
Vararepresentanter
1. Veronica Løvlie
2. Kelong Xue