Deltas kongress 2020

Deltas representantskap 2019.
Deltas representantskap 2019. Foto: JS Enger

2020 er kongressår i Delta. Det betyr at det er valgår i Delta, og at et nytt representantskap samles til kongress for å vedta prinsipprogram og økonomiplan og velge nytt hovedstyre og kontrollutvalg for neste kongressperiode.

Dato for kongressen er 24. - 26. november 2020.

Delta arbeider med å avklare hvordan forberedelser frem mot kongressen skal gjennomføres, så lenge det ikke er anledning til fysiske samlinger.

Formelle frister

1. mai: Forslag til endringer i Deltas vedtekter

30. juni: Frist for valg av representantskapsmedlemmer og nominasjon av av valgkretsenes hovedstyremedlemmer

13. september: Forslag til øvrige saker

Andre frister

10. juni: Innspill til prinsipprogrammet

1. september: Deltas arbeidsgiverpris 2020 og Deltas tillitsvalgtpris 2020

  • Informasjon om hvordan sender forslag til kandidater  og hvordan du sender inn forslag kommer

Forberedelser til Deltas kongress 2020

Gi innspill til nytt prinsipprogram

Delta oppfordrer alle medlemmer og tillitsvalgte til å komme med tanker og ideer til Deltas prinsipprogram for de neste fire årene. 

{{article.displayName}}