Deltas kongress 2020

Deltas representantskap 2019.
Deltas representantskap 2019. Foto: JS Enger

2020 er kongressår i Delta. Det betyr at det er valgår i Delta, og at et nytt representantskap samles til kongress for å vedta prinsipprogram og økonomiplan og velge nytt hovedstyre og kontrollutvalg for neste kongressperiode.

Dato for kongressen er 24. - 26. november 2020.

Formelle frister

1. mai: Forslag til endringer i Deltas vedtekter

30. juni: Frist for valg av representantskapsmedlemmer og nominasjon av av valgkretsenes hovedstyremedlemmer

13. september: Forslag til øvrige saker

  • Fristen er utløpt

Andre frister

10. juni: Innspill til prinsipprogrammet

13. september: Deltas arbeidsgiverpris 2020 og Deltas tillitsvalgtpris 2020

19. oktober: Påmeldingsfrist for delegater til kongressen

{{article.displayName}}

{{(article.displayName.length > bigArtTitleLength ? article.displayName.substr(0, bigArtTitleLength) + "..." : article.displayName)}}

{{(article.preface.length > bigArtPrefaceLength ? article.preface.substr(0, bigArtPrefaceLength) + "..." : article.preface)}}

{{article.displayName}}