Problemer på jobb? Du kan få hjelp av advokat

Advokatene i Deltas juridiske avdeling. Fra venstre: Vegard Veggeland, Cathrine Bjoland Øverby, Gina-Agnetha Andersen, Linn Marie Schilling Tjensvold, Cecilie Carlstedt og Simen Baastad. Foto: Martin Müller
Advokatene i Deltas juridiske avdeling. Fra venstre: Vegard Veggeland, Cathrine Bjoland Øverby, Gina-Agnetha Andersen, Linn Marie Schilling Tjensvold, Cecilie Carlstedt og Simen Baastad. Foto: Martin Müller Foto: Martin Müller

Delta ønsker at du skal ha det bra på jobb, men det hender at medlemmer trenger advokathjelp i arbeidsforholdet. Som Delta-medlem kan du få hjelp av både tillitsvalgt, Delta Direkte, Deltas regionkontorer og av Deltas advokater.

Som medlem er du ikke alene om å lure på hvem du skal kontakte når det oppstår problemer eller utfordringer i arbeidsforholdet. 

Delta mener at arbeidslivsrelaterte problemer bør løses nærmest der problemet har oppstått. Vår erfaring er at dette gjør faren for konflikt mindre, og sjansen for løsning større.

Slik går du frem når du opplever problemer på arbeidsplassen

1. Ta kontakt med tillitsvalgt

 • Hvis du har en tillitsvalgt, bør du først ta kontakt med han eller henne. På de fleste arbeidsplasser finnes det en tillitsvalgt i Delta. Den tillitsvalgte kjenner arbeidsplassen din fordi han/hun jobber der, og vil kunne gi deg råd om håndtering av saken din, og om nødvendig hjelpe deg videre.

2. Delta Direkte - all hverdager 08-20

 • Dersom du ikke har tillitsvalgt, bør du kontakte Delta Direkte, som kan bistå med råd og veiledning på telefon, chat eller e-post. Her får du raskt etablert kontakt med Delta. Åpningstiden er mandag til fredag fra åtte om morgenen til åtte om kvelden. Du kan nå Delta Direkte på 02125.
 • Delta Direkte samarbeider med Deltas regionkontorer og juridisk avdeling i Delta. 

3. Advokatbistand

 • Hvis saken ikke lar seg løse med regionens hjelp eller Delta Direkte, og den av Delta vurderes som egnet for advokatene, vil den bli overført til Deltas juridiske avdeling. Det er Delta som avgjør om saken er egnet for advokatbistand eller ikke. Du skal uansett motta en god forklaring på hvorfor en sak eventuelt ikke er egnet for juridisk bistand.
 • Deltas advokater yter bistand i individuelle saker som er oppstått etter at du er meldt inn i Delta. Du får ikke hjelp til saker som oppsto før du meldte deg inn.   

Dette kan våre advokater gjøre for deg

Våre advokater har ekspertise i arbeidsrett. Advokatene har i tillegg, som ansatte i Delta, bredere og mer relevant kunnskap om ditt arbeidsforhold enn det andre eksterne advokater har. Delta er part i tariffavtaler, og våre advokater kjenner disse avtalene. 

Dette er typiske saker som Deltas advokater arbeider med:

 • Stillingsvern i saker der arbeidsgiver ønsker å avslutte arbeidsforholdet enten på grunn av omorganiseringer eller på grunn av arbeidstakers forhold.
 • Saker som gjelder diskriminering, trakassering, varsling, arbeidsmiljø, rettigheter etter arbeidsavtale, fortrinnsrett, rett til fast ansettelse.
 • NAV-saker, eksempelvis sykepengerettigheter og yrkesskadesaker.
 • Yrkesskadesaker som havner hos forsikringsselskaper.
 • Pensjonsspørsmål.
 • Rettigheter etter tariffavtaler.
 • Det er Delta som må avgjøre om saken er egnet for advokatbistand eller ikke. Du skal uansett motta en god forklaring på hvorfor en sak eventuelt ikke er egnet for juridisk bistand.

Trenger du advokathjelp til private problemer?

Som Delta-medlem får du advokathjelp til redusert pris i saker som ikke angår arbeidsforholdet.

Kontakt Delta Direkte

Telefonrådgivning 3

Delta Direkte er et tilbud til deg som er medlem eller tillitsvalgt i Delta. Våre rådgivere er klare til å hjelpe deg mandag til fredag kl. 08–20.

Dette er Deltas advokater

linn1

Linn Marie Schilling Tjensvold er leder for Deltas juridiske avdeling. Hun har erfaring som advokat fra Arbeidsgiverforeningen Spekter, Fellesordningen for AFP og Osloadvokatene. Hun er utdannet Cand. Jur. ved Universitet i Oslo med spesialisering i arbeidsrett. Hun har hatt flere styrelederverv.

 

veg1

Vegard Veggeland har mangeårig erfaring som advokat i Delta. Han har også erfaring fra Advokatfirmaet Vislie og Advokatfirmaet Lundin. Han er utdannet Cand. Jur. ved Universitetet i Oslo med spesialisering i kollektiv arbeidsrett. Han har også erfaring som sensor fra Universitetet i Oslo og Universitetet for Biovitenskap.

gina1

Gina-Agnetha Andersen har flere års erfaring som advokat i Delta. Hun har også erfaring som advokatfullmektig i NHO Reiseliv og juridisk rådgiver i SAMFO. Hun har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo med spesialisering i arbeidsrett.

 

cec1

Cecilie Carlstedt har flere års erfaring som advokat i Delta. Hun har også erfaring som politiadvokat (Sør-Øst politidistrikt) og dommerfullmektig (Nordre Vestfold Tingrett). Hun er utdannet Cand. Jur. ved Universitet i Oslo med spesialisering i arbeidsrett.

 

cath2

Cathrine Bjoland-Øverby har flere års erfaring som advokat i Delta. Hun har også erfaring som seniorrådgiver i Forsvarsdepartementet, advokatfullmektig i Kluge Advokatfirma og vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo. Hun har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og har senere tatt spesialisering innen personvern.

Simen Baastad

Simen Baastad er advokat i Delta og har tidligere jobbet som advokatfullmektig i arbeidsrettsavdelingen i Codex Advokat Oslo. Han har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo med spesialisering i arbeidsrett. Temaet for masteroppgaven var «Tillitsvalgtes vern mot opphør og endringer i arbeidsforholdet».

 

Aktuell arbeidsrett

{{article.displayName}}

{{(article.displayName.length > bigArtTitleLength ? article.displayName.substr(0, bigArtTitleLength) + "..." : article.displayName)}}

 • {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{(article.preface.length > bigArtPrefaceLength ? article.preface.substr(0, bigArtPrefaceLength) + "..." : article.preface)}}

{{article.displayName}}