Nyby vil være hjemmetjenestens Airbnb

Med noen tastetrykk skal brukerne få hjelp av frivillige og omsorgspersonell.
Med noen tastetrykk skal brukerne få hjelp av frivillige og omsorgspersonell. Foto: Nyby

Med en enkel app på mobilen vil Fredrik Gulowsen bygge framtidens velferdstjenester ved å koble tjenestemottakere med omsorgsarbeidere og frivillige.

Det vil han gjøre uten å fjerne hverken fagforeninger eller faste ansettelser.

- Digitalisering representerer store muligheter for å forbedre velferdsstaten, og sikre robuste fellesskapsløsninger inn i en ny tid. Det er avgjørende at slike løsninger utvikles her i Norge og Skandinavia, slik at vi kan utnytte kraften i digitalisering fullt ut, sier Gulowsen som er grunnlegger av tjenesten Nyby.

Skal testes i Oslo

Nyby er kort forklart en digital tjeneste som skal koble for eksempel eldre med vedtak om hjemmetjeneste med omsorgsarbeideren og frivillige. På den måten mener Gulowsen samfunnet får utnyttet ressurser langt bedre enn i dag, hvor offentlig tjenester i for stor grad er organisert i siloer.

- Vi må beholde finansiering av omsorg gjennom fellesskapet, og vi må opprettholde et sunt arbeidsliv med trygghet for de ansatte. Digitalisering i seg selv er ikke en trussel for våre fellesskapsløsninger, men digitalisering vil skje, og om vi overlater det til Facebook, Google og andre selskaper er det stor risiko for at våre verdier vil bli truet, sier Nyby-grunderen.

Nyby testes ut i piloter i flere kommuner og bydeler i Oslo, blant andre Gamle Oslo og Nordre Aker.

- Vi samarbeider med Nyby fordi vi jobber for å få til et varmere nabolag. For at vi skal lykkes med et godt velferdssamfunn i framtida, er vi avhengig av å få nettverk og nabolag til å bidra, for eksempel for å redusere ensomhet blant de eldre, sier Svein Børge Hoftun, avdelingsdirektør HR og innovasjon i Bydel Nordre Aker.

Teksten fortsetter under videoen.

Klarer ikke dekke alle behov

- Det offentlige klarer ikke å dekke alle behovene til innbyggerne alene. Innbyggerne har rett på en del tjenester, men trenger mer for å få et godt liv, forklarer Hoftun.

- Vi ser på dette som en måte å bevare velferdssamfunnet på, ikke å underminere det og å skape et løsarbeidersamfunn.

I piloteringen i bydelen knyttes det digitale verktøyet til hjemmetjenesten. De regner med å gjøre de første brukererfaringene i løpet av høsten.

I bydel Gamle Oslo håper de Nyby vil gi bedre utnyttelse av ressursene.

- Bydelens ansatte opplever daglig at innbyggerne har flere behov enn det bydelens tjenestetilbud kan dekke. Samtidig har vi enormt store ressurser i vår befolkning, skriver Nina M. Ellingsen, kommunikasjonsrådgiver Bydel Gamle Oslo i en e-post til Ta Del.

De mener Nyby kan bli et meget godt verktøy for mer sømløst samarbeid mellom tjenesteapparatet og frivilligheten og øvrige organisasjoner i bydelen. Ellingsen understreker også at tjenestene som vil løses gjennom Nyby vil komme i tillegg til dagens tjenester, ikke istedenfor.

- En digital plattform som Nyby vil kunne åpne opp for bedre kobling mellom behov og ledige ressurser. I tillegg til å løse konkrete behov på ny måter, ser vi at Nyby kan gi effekter som redusert ensomhet, medborgerskap, bedre integrering og økt fellesskap.

- Vi ser på dette som en måte å bevare velferdssamfunnet på, ikke å underminere det og å skape et løsarbeidersamfunn.

Svein Børge Hoftun

Å gå fra faks til e-post

Gulowsen understreker at Nyby, i motsetning til mange andre digitale plattformer, ikke prøver å erstatte eller forstyrre dagens aktører. Nyby er et verktøy for de som allerede er i omsorgsbransjen.

- Som ansatt vil man fortsatt ha fast lønn, og fagforeninger vil fortsatt forhandle lønn med sine arbeidsgivere, ikke med Nyby, sier han.

- Det er som å gå fra faks til e-post. Vi ble mer effektive og fikk større frihet, men det endret ikke arbeidslivet særlig av den grunn.

Debatt på Arendalsuka: Grip de digitale mulighetene. 

- Ny teknologi er ikke en trussel

Deltas leder Erik Kollerud synes det er bra at norske gründere ønsker å bidra med kunnskap og innovasjonsevne for sikre at grunnverdiene i den norske samfunns- og arbeidslivsmodellen består, men med nye og moderne verktøy.

- Som Gulowsen selv sier, kunne ikke Nyby vært utviklet i Silicon Valley. Der hadde de lagt vekt på å bruke dette i det kommersielle markedet og ikke innenfor verdiene i den norske modellen, sier Kollerud.

- Det er ikke ny teknologi som er trusselen for den norske modellen, det er hvilken oppslutning vi i fellesskap har til å ivareta verdiene som er trusselen. Hvis det mangler en felles oppslutning om verdiene vil vi ikke ha forutsetningene som skal til å utvikle det organiserte arbeidslivet slik at det er tilpasset det nye arbeidslivet. Da forvitrer modellen, sier Deltas leder.

Les flere saker fra Ta del 3/2017: