Medlemsmagasinet Ta del og yrkesorganisasjonenes fagblader

Medlemsmagasinet Ta del kommer i posten 4 ganger i året med reportasjer om fag, arbeidsliv og organisasjon. Flere av organisasjonene i Delta utgir også egne fagblader.

Ta del kommer i posten - men du kan også lese bladet på skjerm:

Medlemsmagasinet Ta del kommer ut med 4 temanummer i året, og sendes alle medlemmer i posten. I tillegg kan du lese magasinet i sin helhet i bla-vennlig versjon digitalt.

Alle artikler i bladet blir også publisert på delta.no. 

Har du tips, idéer eller tilbakemeldinger? Send e-post til redaksjonen