Grip de digitale mulighetene

Nyby-gründer Fredrik Gulowsen innledet til debatt. I panelet deltok også  tidligere statsminister Kjell Mange Bondevik,nestleder i Unge Høyre Sandra Bruflot og Delta-leder Erik Kollerud,
Nyby-gründer Fredrik Gulowsen innledet til debatt. I panelet deltok også tidligere statsminister Kjell Mange Bondevik,nestleder i Unge Høyre Sandra Bruflot og Delta-leder Erik Kollerud, Foto: Karl Haakon Sævold

Ny teknologi kan bidra til å løse fremtidens utfordringer. Det var både Delta-leder Erik Kollerud og Nyby-gründer Fredrik Gulowsen enige om da Delta inviterte til debatt om fremtidens arbeidsliv under Arendalsuka.

Omstilling, digitalisering, organisasjonsgrad og omsorgskrise var stikkordene for debatten. – Vi må bruke mulighetene, sa Delta-leder Erik Kollerud, som la vekt på at all omstilling må bygge på partssamarbeidet.

Delta hadde samlet et spennende panel som i tillegg til Delta-lederen bestod av Nyby-gründer Fredrik Gulowsen, tidligere statsminister Kjell Mange Bondevik og nestleder i Unge Høyre, Sandra Bruflot.

Spørsmålet paneldeltakerne ble utfordret på var «Hva skjer med menneskene når robotene kommer?», et tema som samlet fullt hus på Deltas stamsted under Arendalsuka, Madam Reiersen. 

Saken fortsetter under videoene:

Tjenester møter ressurser

Først ut var Nyby-gründer Fredrik Gulowsen som mente at Norge var i en omsorgskrise. Han har derfor utviklet appen Nyby som skal koble tjenester med ledige ressurser. Appen innføres nå som prøveprosjekt i noen bydeler i Oslo.

Flere og flere faller utenfor, sa Gulowsen som sa at hovedhensikten med Nyby er å koble tjenester med ledige ressurser.

Slik kan vi koble mangfoldet av tjenester med mangfoldet av ressurser. Vi skal koble det beste fra velferdsstaten med beste fra landsbyen, sa han.

debatt arendal 3
Delta-leder Erik Kollerud og tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik under debatten på Madam Reiersen i Arendal.

Panelet var samstemte i at digitalisering byr på både muligheter og utfordringer, men at det ikke var noen annen mulighet enn å gripe utfordringene for å skape et bedre velferdssamfunn basert på den norske modellen.

Politikerne må utfordres

Delta-lederen fremholdt at fagbevegelsen må være med på omstillingen, men at endringer må bygge på partssamarbeidet.

Deltas rolle blir å utfordre politikerne, og vi må alle bidra til høy organisasjonsgrad, sa Kollerud.

Tidligere statsminister Kjell Mange Bondevik la vekt på at omstillingen og digitalisering må skje med fornuft og at det må ligge et verdigrunnlag og en etisk standard til grunn.

Unge Høyres nestleder Sandra Bruflot påpekte at omstilling og digitalisering må møtes med en positiv holdning.

Vi må snakke om mulighetene digitalisering gir, blant annet innenfor helse og omsorg. Vi kan frigjøre tid til menneskelig kontakt, sa hun og lovet samtidig å være en sterk forkjemper for personvernet.

Panelsamtalen ble dyktig ledet av Deltas politiske rådgiver Knut Roger Andersen.

IMG_7583-1600px
Fr v debattleder Knut Roger Andersen, Kjell Magne Bondevik og Erik Kollerud.