Din egen tillitsvalgt på arbeidsplassen

Kjersti Litleskare og Rita Heggøy  er tillitsvalgte i Bergen kommune.
Kjersti Litleskare og Rita Heggøy er tillitsvalgte i Bergen kommune. Foto: Gunhild Lervåg

Tillitsvalgte på arbeidsplassen, som passer på dine lønns- og arbeidsvilkår og sørger for at din stemme blir hørt, er den aller største fordelen med å være organisert.

Delta sentralt ivaretar dine interesser i lønnsoppgjør og gjennom partsarbeid og politisk påvirkning.

Delta har dyktige tillitsvalgte på de fleste arbeidsplasser. Og dersom det ikke finnes tillitsvalgt i dag, er det kanskje noe for deg?

 

Tillitsvalgtes oppgaver på arbeidsplassen

  • Ivareta ansattes rett til medbestemmelse gjennom å delta i og påvirke beslutninger som gjelder virksomheten
  • Forhandle om lønn, arbeidstid og arbeidsvilkår
  • Følge opp enkeltmedlemmer og grupper av ansatte i forbindelse med for eksempel omstilling og tilrettelegging av arbeidsplassen