Du kan også  kontakte  din hovedtillitsvalgtditt regionkontor eller Delta Direkte på telefon 02125 eller e-post direkte@delta.no for å høre mer.

Ja, jeg vil vite mer om muligheten for å bli tillitsvalgt for Delta på min arbeidsplass