Spekter område 4 - Virksomheter med definert samfunnsoppdrag: Arkiv tariffoppgjør