Ny dato: Tariffoppgjøret for sykehusene behandles i Rikslønnsnemnda i november

 Rikslønnsnemnda behandler tariffoppgjøret for sykehusene  5. og 7. november.  Bildet er fra en streikemarkering  på Sykehuset Østfold 19. juni.
Rikslønnsnemnda behandler tariffoppgjøret for sykehusene 5. og 7. november. Bildet er fra en streikemarkering på Sykehuset Østfold 19. juni. Foto: Martin Müller

Rikslønnsnemnda behandler tariffoppgjøret for sykehusene 5. og 7. november. Når nemndsbehandligen er avsluttet vil det ta ytterligere noe tid før kjennelsen foreligger. Lønn etter nye satser vil først bli utbetalt etter nemndas beslutning. Da vil det også bli etterbetalt lønnstillegg for månedene etter streiken.

Arbeids- og administrasjonsministeren besluttet 23. juni at streiken ved sykehusene skulle opphøre og at saken løses av Rikslønnsnemnda i tvungen lønnsnemnd.

Nemnda vil behandle både pensjonsspørsmålet og spørsmålet om lønnstillegg for 2019.

Saken ble først berammet til oktober, men er nå blitt flyttet til november.

Saken berører partsforholdene både for YS Spekter og LO Stat. Formelt sett skal den dermed behandles i to nemnder. Det kan imidlertid være hensiktsmessig å behandle sakene i en nemnd, men slik at det likevel blir avsagt en kjennelse for hver av partsforholdene, ifølge Rikslønnsnemndas sekretariat.
 

Alt om sykehusstreiken 29. mai - 23. juni 2019

{{article.displayName}}