Delta varsler streik i Akasia-selskapene i Bergen

Illustrasjonsfoto: Dersom ikke meklingen for ansatte i Akasia-selskapene fører frem, kan det bli stengte barnehager i Bergen fra 5. mai.
Illustrasjonsfoto: Dersom ikke meklingen for ansatte i Akasia-selskapene fører frem, kan det bli stengte barnehager i Bergen fra 5. mai. Foto: Colourbox

Delta varsler streik for medlemmer i Akasia-selskapene i Bergen fra fredag 5. mai.

Akasia-selskapene er private selskaper etablert av Bergens Kirkelige Fellesråd.

Totalt syv Delta-medlemmer fordelt på  Akasia Barnehage AS, Akasia Regnskap AS og Akasia Kirke og Gravplass AS tas ut i streik dersom det ikke blir enighet i meklingen mellom Delta og Akasia 3. og 4. mai.

Fagforbundet, Lederne og Utdanningsforbundet og har også meldt plassfratredelse for sine medlemmer.

Har forhandlet siden 2016

Forhandlingene mellom de ansattes organisasjoner og Akasia har pågått siden mai 2016, etter at Akasia meldte seg inn i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Delta forhandler sammen med Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Lederne.

Forhandlingene ble brutt 15. februar 2017, og det er spesielt spørsmål om pensjon partene er uenige om.

Deltas medlemmer som blir tatt ut i en eventuell streik har fått informasjon om dette.

Mekling 3.-4. mai

Meklingen mellom skal gjennomføres 3. og 4. mai. Fristen for å komme til enighet går ut ved midnatt natt til til 5. mai.

Dersom partene ikke kommer til enighet kan det bli streik i Akasia-selskapene  fra fredag 5. mai. 

Under meklingen er det kun riksmekleren som kan uttale seg om innholdet i  meklingen. 

Slik rammer en eventuell streik

Fra fredag 5. mai har organisasjonen varslet streik for sammenlagt 163 medlemmer i Akasia Barnehage AS, Akasia Regnskap AS og Akasia Kirke og Gravplass AS.

Uttak 1. fase

Delta 7
Fagforbundet 94
Lederne  2
Utdanningsforbundet 60

Fakta: Akasia-selskapene

Akasia-selskapene er etablert som følge av at Bergen kirkelige fellesråd skilte ut deler av virksomheten i flere aksjeselskaper.  De ansatte i fellesrådet fikk gjennom en virksomhetsoverdragelse et av Akasia-selskapene som ny arbeidsgiver.

Akasia er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Halvparten av barnehagene i Akasia kommer fra PBL-området, mens den andre halvdelen kommer fra KA-området.

Medlemmer innen kirke, gravplass og eiendomsforvaltning kommer alle fra KA-området.