Slik er resultatet av NHO-oppgjøret 2019

– Jeg er tilfreds med at vi kom i havn med et brukbart resultat etter en lang og krevende mekling, sier Trond Ellefsen, Delta forhandlingsleder i NHO-oppgjøret.  Vegard Einan er leder av YS Privat.
– Jeg er tilfreds med at vi kom i havn med et brukbart resultat etter en lang og krevende mekling, sier Trond Ellefsen, Delta forhandlingsleder i NHO-oppgjøret. Vegard Einan er leder av YS Privat. Foto: Siv M. Bjelland

Alle får et generelt tillegg på minimum 2,50 kroner per time. I tillegg er det fremforhandlet et lavtlønnstillegg på 2 kroner timen.

Dette betyr at alle Delta-medlemmer i NHO-området får en minimum økning i årslønn på 4.875 kroner. Arbeidstakere med overenskomster der lønnen er under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, får i tillegg 3.900 kroner.

Etter mekling 14 timer på overtid, ble det løsning i oppgjøret mellom NHO-LO/YS. Dermed blir det ikke streik. 

– Jeg er tilfreds med at vi kom i havn med et brukbart resultat etter en lang og krevende mekling, sier Trond Ellefsen, nestleder i Delta og Deltas forhandlingsleder i NHO-oppgjøret.

Dette betyr resultatet for Deltas medlemmer

Det er enighet om en økonomisk ramme på 3,2 prosent. Hvis prisveksten blir på 2,4 prosent slik partene har lagt til grunn, øker kjøpekraften for Deltas medlemmer i gjennomsnitt 0,8 prosent.

Alle får et generelt tillegg til alle på kr. 2,50 per time, fra 1. april 2019. Dette betyr at alle får minst 4.875 kroner i lønnstillegg i året.

I overenskomster hvor gjennomsnittslønnen er under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn (ca. 478 000 kroner, blir det gitt et lavlønnstillegg på 2 kroner per time. Dette får ikke betydning for Deltas medlemmer fordi gjennomsnittslønnen i deres overenskomster ligger høyere enn denne grensen.

Her kan du lese resultatet i Riksmeklerens møtebok

For Deltas medlemmer på den enkelte overenskomst betyr dette følgende:

Avtale nr 533 AFIS, brann- og redningstjenester ved lufthavner:

Tilleggene avtales lokalt. Hver enkelt arbeidstaker skal minst sikres kr 4.875.

Avtale nr 536 Rehabiliteringssenteret Nord-Norge AS – rehabiliteringssentere m. fl.

Tilleggene avtales lokalt. Hver enkelt arbeidstaker skal minst sikres kr 4.875.

Minstelønnstabellene i den sentrale avtalen justeres tilsvarende det generelle tillegget.

Redningsselskapet – besetning, maskinister og skipsførere/styrmenn på redningsskøyter

Tilleggene avtales lokalt. Hver enkelt arbeidstaker skal minst sikres kr 4.875.

Avtale nr 325 Ambulanseavtalen – gjelder private ambulansedrivere

Ambulanseavtalen er en normallønnsavtale, hvilket betyr at lønn ikke kan forhandles lokalt. Alle lønnstillegg avtales i sentrale forhandlinger. Dermed var det i årets mellomoppgjør ikke mulig å få gjennomslag for lønnstillegg utover det generelle tillegget til alle på 4.875 kroner.

Avtale nr 208 Funksjonæravtalen

De generelle tilleggene gjelder ikke for dem som er omfattet av Funksjonæravtalen. Her avtales alle tillegg lokalt. De fleste Delta-medlemmene på denne avtalen arbeider innen energisektoren.