Sentrale og lokale forhandlinger i KS – hva skjer?

Forbundsleder i Delta Lizzie Ruud Thorkildsen og forhandlingsleder i KS Tor Arne Gangsø fra lønnsforhandlingene i 2019. Årets forhandlinger er utsatt til september.
Forbundsleder i Delta Lizzie Ruud Thorkildsen og forhandlingsleder i KS Tor Arne Gangsø fra lønnsforhandlingene i 2019. Årets forhandlinger er utsatt til september.

KS og forhandlingssammenslutningene anbefaler at lokale forhandlinger ikke sluttføres før resultat fra hovedtariffoppgjøret er klart. Det sentrale tariffoppgjøret i KS starter 3. september.

Som følge av den ekstraordinære situasjon med korona, ble partene i KS-tariffområde 16. mars enige om å utsette oppstart av forhandlingene, og hovedtariffavtalen ble forlenget til 15. september.

Lokale forhandlinger etter Hovedtariffavtalen (HTA) kap. 3.4 og kap. 5 bør normalt gjennomføres i tidsrommet mellom 1. mai og 1. oktober hvert år, når resultatet fra tariffoppgjøret foreligger og lønnsutvikling for kap. 4 er kjent.

Kapittel 3.4 omfatter ledere og kapittel 5 gjelder dem som har lønnen fastsatt gjennom lokale lønns- og stillingsbestemmelser.

KS’ og YS-K, LO-K, Unio og Akademikerne kommunes klare anbefaling er at kap. 3.4 og 5 forhandlinger ikke sluttføres før resultatet fra hovedtariffoppgjøret foreligger.

Frist for hovedtariffoppgjøret er 15. september. Kommer ikke partene til enighet innen fristen, går oppgjøret til mekling.

Lokale forhandlinger i Kap 3 og 5

I et normalt forhandlingsår vil det sentrale oppgjøret være ferdig 1. mai, og det er duket for lokale forhandlinger i kap 3 og 5 allerede tidlig på høsten. I år er imidlertid situasjonen annerledes, og anbefaler partene at forhandlingenen i kap 3 og 5 sluttføres etter at resultatet av det sentrale er klart.

Det er kommunene som innkaller til forhandlinger i kap 3 og 5. 

Lokale forhandlinger i Kap 4

Når det gjelder lokale forhandlinger i kap 4 (pottforhandlinger), vil en eventuell lokal pott og størrelsen på den bli avtalt av de sentrale parter i forbindelse med tariffoppgjøret.

Nærmere om lokale forhandlinger i KS

Er du tillitsvalgt og usikker på hvordan de lokale forhandlingene i din kommune bør foregå? Her finner du kjørereglene som partene er enige om.

Kravskjema KS lokale forhandlinger