Nye lørdags- og søndagstillegg i kommunal sektor fra 2019

De nye ubekvemstilleggene for helg øker avhengig av hvor mange helgetimer du jobber. Tilleggene gjelder ansatte i kommunene (bortsett fra Oslo), men gjelder ikke for dem som er omfattet av sentrale særavtaler om arbeidstid.
De nye ubekvemstilleggene for helg øker avhengig av hvor mange helgetimer du jobber. Tilleggene gjelder ansatte i kommunene (bortsett fra Oslo), men gjelder ikke for dem som er omfattet av sentrale særavtaler om arbeidstid. Foto: Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / SCANPIX

For å gjøre det mer attraktivt for ansatte å jobbe mer i helg, særlig innenfor helse- og omsorgssektoren, ble det i lønnsoppgjøret i KS i fjor avtalt nye minimumssatser for lør- og søndagstillegg. Her får du vite mer om den nye modellen for tillegg.

Tilleggene gjelder for dem som ikke er omfattet av sentrale særavtaler om arbeidstid, og øker avhengig av hvor mange helgetimer du jobber.

Mange ansatte i kommunene har allerede tilsvarende eller bedre ordninger gjennom lokale avtaler med den enkelte arbeidsgiver. For disse gir ikke de nye tilleggene noen merverdi. De beholder de avtalte ordningene.

Den nye modellen gjelder ikke Oslo kommune som er et eget tariffområde.

Lørdags- og søndagstillegg fra 01.01.2019

 For timene  per arbeidet time
0 til 289* Minst kr. 53
290 til 349* Minst kr. 100
350* Minst kr. 150


Tabellen gjelder fra 1.1.2019

*Antall timer per kalenderår

> Lørdags- og søndagstillegget øker med tre kroner til 53 kroner timen for arbeid fra kl. 00:00 lørdag til søndag kl. 24:00. Tillegget er på 53 kroner i timen fram til du har jobbet 289 timer i løpet av et kalenderår.

> Når du har jobbet 289 helgetimer i løpet av et kalenderår, økes lørdags- og søndagstillegget fra og med time 290 til minst 100 kroner per arbeidet time opp til og med time 349.

> Fra og med 350 helgetimer og oppover, økes tillegget til minst 150 kroner per time.

De som har bedre ordninger lokalt, beholder disse.

Sentrale særavtaler

Hvis arbeidstiden din er regulert i en sentral særavtale, gjelder fortsatt dagens tillegg på minst kr. 50,- for ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag.

For arbeidstakere som er omfattet av slike sentrale særavtaler, må krav om endringer av ubekvemstilleggene fremmes i særavtaleforhandlinger.

Hvorfor har Delta sagt ja til dette?

I helse- og omsorgsektoren i kommunene jobber to av tre deltid. Deres gjennomsnittlige stillingsstørrelse er 57 prosent. For at disse skal få økt sin stilling, må de i dag jakte på vakter for å fylle opp sin stilling.

Når ansatte må fylle på med flere helgetimer for å få en lønn å leve av, er det naturlig at det gis bedre betalt for dette.

I lønnsoppgjøret i 2018 fremmet KS krav om ny modell for helgetillegg. Den nye modellen ble framlagt for å gjøre det mer attraktivt for ansatte i helse- og omsorgsektoren å jobbe flere timer i helg. Delta aksepterte den nye modellen for helgetillegg som en del av lønnsoppgjørets helhet. Når det gjelder ubekvemstilleggene, minner Delta om:

  • Dette er minimumssatser. Høyere satser kan avtales lokalt med unntak av sentrale særavtaler hvor endinger må avtales i særavtaleforhandlingene.
  • Det er fortsatt frivillig å jobbe mer i helg
  • Arbeidstidsordningene skal avtales lokalt.