Enighet i kommuneoppgjøret 2018

– Vi har fått gjennomslag for at kompetanse skal lønne seg på alle nivåer. Det er viktig for oss, sier Delta-lederne Trond Ellefsen, Erik Kollerud og Lizzie Ruud Thorkildsen.
– Vi har fått gjennomslag for at kompetanse skal lønne seg på alle nivåer. Det er viktig for oss, sier Delta-lederne Trond Ellefsen, Erik Kollerud og Lizzie Ruud Thorkildsen. Foto: Gunhild Lervåg

Mandag 30. april ble det enighet i lønnsoppgjøret for kommunalt ansatte. – Vi har fått til et akseptabelt resultat, sier leder i YS Kommune, Erik Kollerud.

– Vi er fornøyde med å bli enige i forhandlinger og unngå mekling, sier Kollerud som både er leder i YS kommune og forbundsleder i Delta.

Det er YS Kommune som forhandler på vegne av Delta-medlemmene i alle landets kommuner, med unntak av Oslo som har egne forhandlinger. 

Kompetanse lønner seg

– Vi har fått gjennomslag for at kompetanse skal lønne seg på alle nivå. Det er viktig for oss, sier han.

Med dette oppgjøret er det blitt mer lønnsomt å ta fagbrev og for fagarbeidere å ta fagskole.

Dette har vært viktig for YS Kommune i årets oppgjør og er en styrking av det YS Kommune oppnådde for to år siden. Da fikk fagarbeidere med ett års videreutdanning tillegg i lønnen og ble plassert i en egen garantilønnsgruppe.

– Det er behov for økt kompetanse på alle nivåer i kommunene for å sikre god kvalitet på tjenestene, sier Erik Kollerud.

Med dette oppgjøret er det blitt mer lønnsomt for kommuneansatte å ta tilleggsutdanning.

Økt grunnlønn

  • Alle kommuneansatte får lønnstillegg på minst 5.000 kroner. 
  • Fagarbeidere med full ansiennitet får 8.000 kroner. 
  • Fagarbeidere med full ansiennitet og tilleggsutdanning får 8.500 kroner. 
  • De som har treårig høyskoleutdanning og full ansiennitet, får 8.800 kroner.

Tabell sentrale lønnstillegg

> Last ned tabell over sentrale lønnstillegg (pdf)

Den økonomiske rammen for oppgjøret er på linje med frontfaget.

Partene er også blitt enige om å jobbe videre med heltid i kommunesektoren.

> Mer om resultatet finner du her: Dette betyr kommuneoppgjøret for deg

Disse har forhandlet 

Kommuneoppgjøret omfatter kommunene unntatt Oslo kommune, som er et eget tariffområde. 

YS Kommune, LO Kommune, Unio Kommune og Akademikerne Kommune har forhandlet med KS siden 11. april.

YS Kommune består av: Delta, Skolelederforbundet, Parat, STAFO og Yrkestrafikkforbundet.

Resultatet sendes i løpet av kort tid ut til medlemmene for uravstemning.