Klart for mekling i kommunene: - Vi skal kjempe hardt for våre medlemmer!

Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen er kampklar.
Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen er kampklar. Foto: Nadia Frantsen

- Det blir en tøff mekling, men det er vi klare for!

Lederen i Delta og YS Kommune, Lizzie Ruud Thorkildsen, er klinkende klar før partene i kommunesektoren skal ha sitt første møte hos Riksmekleren i dag, 5. mai.

Hun forteller at Delta og YS alltid går inn i en mekling med mål om å finne en løsning.

- Men skal vi lykkes med det må vi oppnå mer enn det som lå på bordet under forhandlingene. Delta brøt fordi det var uaktuelt å akseptere et resultat som ville ført til at våre medlemmer tapte kjøpekraft, sier hun.

LES OGSÅ: Brudd i kommunene - fare for streik 27. mai.

Det var fredag 30. april det ble brudd i lønnsoppgjøret i kommunene. Nå er meklingen formelt i gang.
Partene har frist på seg til midnatt 26. mai med å komme fram til en løsning.

Må ta igjen det tapte

Delta går inn i meklingen med de samme kravene som vi gikk inn i forhandlingene. 

  • Kjøpekraften må sikres. 

  • Etterslepet fra industrien i 2020 må hentes inn igjen. 

  • Kompetanse skal lønne seg: Delta krever løft for fagarbeidergruppene og de med 3-årig høyskoleutdanning. 

- Dette er på ingen måter urealistiske krav. I 2020 forholdt Delta seg lojalt til frontfagsrammen på 1,7 prosent, mens industrien selv tok ut 2,2 prosent. Deltas medlemmer i kommunene fikk dermed mindre ut av lønnsoppgjøret i fjor enn frontfaget som satte ramma for oppgjøret. Vi havnet bak i fjor, og dette må kompenseres i år. Vi har en reguleringsklausul i protokollen fra i fjor som hjemler dette kravet, sier Thorkildsen. 

LES OGSÅ: Uten oss stopper kommunal sektor

Lønnsløft må til for å rekruttere

Delta-lederen forteller om mange henvendelser fra medlemmer som virkelig har stått på under pandemien. 

- Mange har lagt sin egen frykt til side for å sørge for at kommunale tjenester fungerer så normalt som mulig selv om landet står i en krise.
Renholdere, helsefagarbeidere, ansatte i barnehager og skoler, vernepleiere, saksbehandlere, kjøkkenpersonell, aktivitører, ansatte i brann- og redning, teknisk personell og mange, mange andre yrkesgrupper har stått helt i frontlinjen. Jobben disse har gjort står det enormt respekt av, og nå må det gi uttelling, sier Thorkildsen.

Hun frykter også for framtiden uten et nødvendig lønnsløft nå. 

- Lønn er svært viktig for å sikre rekruttering til disse viktige yrkesgruppene og samfunnsoppgavene i årene som kommer. Uten Deltas yrkesgrupper stopper Norge, derfor er det ekstra viktig at dette lønnsoppgjøret gir et løft. De som står i yrkene, og som vurderer å ta utdanning innenfor kommunal sektor, må se at det finnes en framtid der. Kompetanse skal lønne seg, sier Lizzie Ruud Thorkildsen.   

Taper mot industrien 

Mange av Deltas fagarbeidere og høgskolemedlemmer har et lønnsnivå som ligger under mannsdominerte grupper i industrien og i andre sektorer som blant annet finans.  

Tall fra TBU (teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene) og TBSK (teknisk beregnings- og statistikkutvalg for kommunesektoren) viser dessuten at fagarbeider i kommunal sektor ligger lavere enn industriarbeiderlønn. Og avstanden øker. I 2010 tjente en fagarbeider gjennomsnittlig 373.000, mens gjennomsnittlig industriarbeiderlønnen lå på 378.000.  Tilsvarende tall i 2020 viste at fagarbeideren tjente 475.000, mens industriarbeiderlønnen lå på 506.000. 

Vil varsle streikeuttak

I tråd med avtalene i arbeidslivet, vil Delta varsle et eventuelt streikeuttak innen avtalte frister. 

Tillitsvalgte og medlemmer som blir berørt av et varslet streikeuttak vil få beskjed i god tid.