Lønnsoppgjøret: - Uten oss stopper kommunal sektor

Renholder Heidi Larsen i Sandnes (øverst til venstre), vernepleier Terje Granheim i Kongsberg, barne- og ungdomsarbeider Ann Kristin Haugen Wolden på Hitra, tannpleier Lisa Brændø i Oslo, aktivitør Tonje Søgaard Tysland i Oslo, saksbehandler Inger Lervåg i Ål og helsefagarbeider Kristine Møller Nilsen i Tønsberg er alle nøkkelpersoner for at du og jeg skal få de tjenestene vi etter loven har krav på i kommunen vår.
Renholder Heidi Larsen i Sandnes (øverst til venstre), vernepleier Terje Granheim i Kongsberg, barne- og ungdomsarbeider Ann Kristin Haugen Wolden på Hitra, tannpleier Lisa Brændø i Oslo, aktivitør Tonje Søgaard Tysland i Oslo, saksbehandler Inger Lervåg i Ål og helsefagarbeider Kristine Møller Nilsen i Tønsberg er alle nøkkelpersoner for at du og jeg skal få de tjenestene vi etter loven har krav på i kommunen vår.

- Våre dyktige fagarbeider- og høyskolegrupper er ryggraden i kommunale tjenester. Uten dem stopper Norge. Nå er det på tide at våre medlemmer får betalt for sin kompetanse.

Leder i Delta, og leder i YS Kommune, Lizzie Ruud Thorkildsen er krystallklar før lønnsoppgjøret i kommunene (KS) som starter onsdag 21. april. 

Hun snakker blant annet om barne- og ungdomsarbeider Ann Kristin Haugen Wolden på Hitra, saksbehandler Inger Lervåg i Ål, vernepleier Terje Granheim i Kongsberg, renholder Heidi Larsen i Sandnes, tannpleier Lisa Brændø og aktivitør Tonje Søgaard Tysland i Oslo og helsefagerbeider Kristine Møller Nilsen i Tønsberg.
De, og mange andre Delta-medlemmer i en rekke yrkesgrupper i kommunene, er alle nøkkelpersoner for at du og jeg skal få de tjenestene vi etter loven har krav på.

- Gjør mange av de viktigste jobbene

- Det ser ut til at politikere og media har glemt at kommunal sektor består av flere enn to eller tre yrkesgrupper. Ja, vi trenger sykepleiere og lærere, men også fagarbeidere og høyskolegrupper som helsefagarbeidere, renholdere, saksbehandlere, barne- og ungdomsarbeidere, vernepleiere, tannpleiere, institusjonskokker for å nevne noen.

Hun er oppgitt over at ansatte uten lang utdannelse stadig nedvurderes .

- Det finnes svært mange kompetente ansatte i kommunene uten bachelor- eller mastergrad, og de gjør mange av de viktigste jobbene, sier Thorkildsen.

- Det er uaktuelt at ikke våre viktige grupper skal prioriteres.  Alle ansatte i kommunene er like viktige, slår Thorkildsen fast. 

Har ikke glemt fjoråret

Delta har medlemmer i mange viktige yrkesgruppene rundt i landets 356 kommuner.

- Du som innbygger tenker kanskje ikke over hvor viktig en godt fungerende kommune er for deg hver eneste dag? Vi tar ofte tjenestene vi får for gitt. Men bak står det dyktige ansatte som er stolte av jobben sin, og som har svært verdifull kompetanse innenfor sitt felt, sier Delta-lederen. 

Teksten fortsetter under bildet

Lizzie_tariff2021_nadia.jpg
Leder i Delta og YS kommune, Lizzie Ruud Thorkildsen. (Foto: Nadia Frantsen)

Nå løfter hun pekefingeren og lover tøffe forhandlinger under årets lønnsoppgjør. 

- Vi har ikke glemt fjorårets oppgjør. Da forholdt vi oss lojalt til frontfagsrammen på 1,7 prosent. Industrien gjorde det ikke. De tok ut 2.2 prosent. Det har mange av våre medlemmer reagert på. Reaksjonene er forståelige, rettmessige og rimelige. For å si det rett ut:

Det er uakseptabelt at de som setter rammen i et år med pandemi og krise, ikke selv følger resultatet, men forventer at alle andre skal gjøre det. 

Lønn for å rekruttere og beholde

- I år ble frontfaget enige om en ramme på 2,7 prosent etter mekling. Vi forholder oss til det som et utgangspunkt, men understreker det vi alltid har sagt. Resultatet i frontfaget legger noen føringer. Det er derimot ingen fasit.

Thorkildsen sier at årets mellomoppgjør må brukes til å sikre at lønnen i offentlig sektor bidrar til å rekruttere og beholde kvalifiserte fagpersoner. Hvis ikke vil tilliten til frontfagsmodellen svekkes.

- Vi skal ivareta våre medlemmer for å utvikle gode offentlige velferdstjenester med høy kvalitet. Det trenger vi nå og det trenger vi i fremtiden, sier Ruud Thorkildsen.

‑ Deltas medlemmer må få sin rettmessige del av verdiskapingen. Kjøpekraften må sikres, samtidig som etterslepet fra i fjor må kompenseres, sier Delta-lederen.

Bekymret for rekrutteringen

‑ Lønnsoppgjøret handler om å bygge for framtiden. Uten yrkesgruppene vi organiserer vil offentlig tjenesteyting i Norge stoppe opp. Derfor krever vi at våre grupper må prioriteres i årets lønnsoppgjør, understreker hun.

> Følg Delta i sosiale medier: Klikk her for Facebook, klikk her for Instagram

Thorkildsen er bekymret for rekrutteringen til en rekke yrker i kommunene dersom de blir hengende etter lønnsmessig.

- Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at vi kommer til å mangle 18 000 helsefagarbeidere og 4000 helsesekretærer i 2035. Får vi ikke flere unge til å velge slike yrker, klarer vi ikke å håndtere eldrebølgen, særlig i distriktene, sier hun.

Står i første linje

‑ Pandemien har til fulle vist hvor viktig innsatsen til offentlig ansatte har vært. Året har vært svært krevende. Mange av våre medlemmer har hele året stått i første rekke. De gjør det fortsatt. Det vet medlemmene og det ser befolkningen. Da forventer jeg at også arbeidsgiver KS tar følgende av det, sier Deltas leder.

LES OGSÅ: Derfor er frontfaget viktig for deg

Se mer fra kampanjen «Uten Deltas medlemmer stopper Norge». Klikk her.