Enighet i kommuneoppgjøret

FORHANDLINGSLEDER: Erik Kollerud leder forhandlingssammenslutningen YS Kommune og er forbundsleder i Delta.
FORHANDLINGSLEDER: Erik Kollerud leder forhandlingssammenslutningen YS Kommune og er forbundsleder i Delta. Foto: Martin Müller

– Resultatet for ansatte i kommunene er med en ramme på 2,4 prosent i tråd med resultatet i frontfaget, sier leder i YS Kommune, Erik Kollerud.

I hovedoppgjøret i 2016 avtalte partene også rammen for 2017 som den gang ble beregnet til 2,2 prosent.

Kommuneoppgjøret omfatter kommunene unntatt Oslo kommune som er et eget tariffområde. Fristen for å komme til enighet i Oslo kommune er 30. april kl. 24:00.

Resultatet i korthet

  • Sentralt lønnstillegg avtalt i 2016 gis med virkning fra 01.07.2017.
  • Lønnstillegg til ledere, fagledere og arbeidsledere. 2% lønnstillegg avtalt i 2016 gis med virkning fra 01.07.2017.
  • Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet, herunder innføring av nytt garantilønnsnivå for fagarbeidere med fagskolepoeng (60 studiepoeng). Virkningsdato 01.07.2017.
  • Lokale forhandlinger – HTA Kapittel 4: 0,9 % til lokale forhandlinger per 01.08.2017 Ingen sentrale føringer. Forhandlingene gjennomføres innen 15. oktober 2017.

Fagarbeidere med tilleggsutdanning av minst ett års varighet på fagskole (eller 60 studiepoeng) blir fra 01.07.2017 innplassert i en egen stillingsgruppe i det nye garantilønnssystemet. Det kan gi ansatte i denne gruppen et lønnstillegg på 20.000 kroner.

– Dette er en seier vi har jobbet lenge for, sier Kollerud.